ISO 9001:2015 och 14001:2015

ISO 9001:2015 och 14001:2015

Seminarium som ger tydlig bild av nya miljöstandarden ISO 9001:2015 och 14001:2015.

Nya ISO 9001:2015 och 14001:2015 kom i slutet av förra året och många företag kommer under de närmaste åren införliva dessa nya standarder.

Därför ges detta seminarium som syftar till att ge deltagarna en tydlig bild av de kravmässiga förändringar som följer de båda standarderna, samt ge inblick och exempel kring hur de nya kraven praktiskt kan hanteras.

Program: Förmiddag kl. 9.00–11.30
Innehåll
ISO 14001
- Bakgrund till förändringarna
- Krav på faktiska miljöförbättringar
- Involvering av intressenter
- Miljökrav i värdekedjan
- Tillämpning av livscykelperspektivet
- Miljöarbetets integrering i det strategiska arbetet

Program: Eftermiddag kl. 12.30–15.00
Innehåll
ISO 9001
- Bakgrund tillförändringarna
-Fokus på riskbedömningar
- Förebyggande åtgärder
- Förtydligande av processbegreppet
- Ökade krav på ledningen

Dokumentation
Deltagarna erhåller en kopia på visade bilder i form av en pdf-fil

Föreläsare
Eric Sand, RSM&CO

Läs om hur vi hanterar personuppgifter här.

Anmäl dig här

Dina uppgifter
Gäller endast för utbildning i Truck, Travers, Lift- och Fallskydd, Hjullastare och Heta Arbeten
Om ni är fler som ska gå, skriv deras namn här
Postadress
Fakturaadress

Har du frågor eller vill anmäla dig till en kurs? Kontakta vår utbildningsansvarig

Cecilia Hjort Athler

cecilia@nuvab.se
073 510 61 09

Cecilia Hjort Athler