Heta Arbeten - Windings Utbildningscenter AB

Heta Arbeten - Windings Utbildningscenter AB

Utbildningen Brandfarliga Arbeten ger ett giltigt certifikat enligt försäkringsbolagens villkor.

Alla arbeten som på något sätt orsakar uppvärmning eller gnistor, till exempel svetsning, lödning, torkning, ska utföras brandsäkert. De som utför tillfälliga arbeten med risk för brand måste genomgå en utbildning för att få det tillstånd som krävs.

Utbildningen är också anpassad till förhållanden i olika branscher exempelvis bygg, tak eller industrin. Deltagaren får förståelse för risksituationer på just sin arbetsplats och kan direkt tillämpa kunskaperna i sitt arbete.

Innehåll:

- Ansvar, lagar och regler

- Organisation

- Säkerhetsregler och konsekvenser

- Grundläggande brandskydd

- Brandfarlig vara

- Grupparbeten

- Praktisk släckövning

- Certifiering

 

Målgrupp:

Brandfarliga Arbeten är en ny och modern utbildning som är framtagen av SVEBRA och Sveriges Byggindustrier och riktar sig till alla som arbetar med moment där det finns risk för att en brand kan uppstå. Utbildningen uppfyller försäkringsbolagens krav.

 

Kursledare:

Windings Utbildningscenter AB

 

 

Läs om hur vi hanterar personuppgifter här.

Anmäl dig här

Dina uppgifter
Gäller endast för utbildning i Truck, Travers, Lift- och Fallskydd, Hjullastare och Heta Arbeten
Om ni är fler som ska gå, skriv deras namn här
Postadress
Fakturaadress

Har du frågor eller vill anmäla dig till en kurs? Kontakta vår utbildningsansvarig

Cecilia Hjort Athler

cecilia@nuvab.se
073 510 61 09

Cecilia Hjort Athler