Hållbart ledarskap - med digitalt stöd för kraftfull utveckling

Hållbart ledarskap - med digitalt stöd för kraftfull utveckling

3-dagars utbildning inkluderar process förlagd under 4 månader, med strukturerad uppföljning och uppgifter mellan träffarna.

En 3-dagars utbildning med digitalt utvecklingsstöd som pågår under hela 4 månader. Utveckling är inte en slump. Det digitala stödet förverkligar utbildningen att bli utveckling i vardagen.  Deltagarna får en extra skjuts, stöd, stöttning och påminnelser för förändring och utveckling genom en strukturerad digital programvara.

Målgrupp: Chefer, Produktionsledare, ledare, projektledare.

Mål med utbildningen

 • Ökade kunskaper inom ledarskap.

 • Ökad trygghet i ledarrollen.

 • Professionell kompetensutveckling.

 • Förståelse för hur ledarskap utövas inom ramen för organisationens strukturer och mot mål.

 • Verktyg att styra och leda mot mål.

Arbetssätt

Vi skapar en aktiv, öppen, trygg och inspirerande miljö som främjar utveckling. 

Teori varvas med praktiska övningar, diskussioner och erfarenhetsutbyten. Mellan utbildningstillfällena får deltagarna relevanta övningar att träna på via det digitala stödet.

Du som deltagare har tillgång till fri kortare support mellan träffarna från utbildningsledaren under utbildningsperioden.

UTBILDNINGSINNEHÅLL

Introduktion.

Att vara och agera som ledare.

 • Ledarskapets 10 sanningar.

Ledarskap och kompetens.

 • Kompetens kopplat till resultat.

 • Situationsanpassat ledarskap.

Arbetsgivarattraktivitet

 • Ledarskap och företagets varumärke.

DiSC

 • Min och andras beteendestil, kommunikationsstil, konfliktstil.

Självledarskap

 • Vad innebär självledarskap?

 • Styrkor och utvecklingsmöjligheter.

Teamutveckling – högpresterande Team

 • Från grupp till team. Vad innebär det?

Feedback

 • Stärkande feedback och utvecklande feedback.

Kommunikation

 • En kommunikationsmodell.

Coachande ledarskap

 • Coachande kommunikation

 • Vad skapar drivkraft och motivation hos dem jag leder?

Smarta mål med uppdraget som bas.

 • Hur jobbar vi med, utvecklingssamtal, medarbetarsamtal, projekt.

Kultur och värderingar

 • Att få alla att dra åt samma håll.

Återkoppling från tidigare deltagare:

”Jag har arbetat som ledare tidigare men nu förstår jag innebörden i att skapa engagemang och ansvarstagande. Jag börjar direkt!”

”Nu när jag vet mer om mitt eget och andras sätt att agera kommer jag ta vara på möjligheterna i mina team och projekt på ett nytt sätt.”

Utbildningsledare

Maria Nilisse Claesson, Coreation Kompetens & Utveckling AB,
tfn. 073-389 51 05, maria.claesson@coreation.se

Maria Nilisse Claesson är ledarskapsutvecklare, coach och handledare. Hon tränar, coachar och utbildar organisationer, medarbetare, team, chefer och ledare. Maria vill bidra till ett tydligt och delegerande självledarskap som främjar kommunikation, engagemang, ansvarstagande och konkurrenskraft. Utbildningarna baseras på teori och praktiska övningar kopplade till deltagarnas verklighet och yrkesroll.
– Du som deltagare ska känna dig trygg att använda dina nya kunskaper direkt! Varmt välkommen!


Maria Nilisse Claesson

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs våra avbokningsregler här.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter här.

Anmäl dig här

Dina uppgifter
Gäller endast för utbildning i Truck, Travers, Lift- och Fallskydd, Hjullastare och Heta Arbeten
Om ni är fler som ska gå, skriv deras namn och e-post här
Postadress
Fakturaadress

Har du frågor eller vill anmäla dig till en kurs? Kontakta vår utbildningsansvarig

Rebecca Ewens

rebecca@nuvab.se
0793059400

Rebecca Ewens