Grundutbildning HLR

Grundutbildning HLR

En kortare grundutbildning i hjärt- och lungräddning

Första hjälpen-utbildning med HLR. Första hjälpen anpassas till risker på ert företag. 

Grundutbildning HLR (QCPR-dockor), hjärtstartare(AED), stabilt sidoläge, luftvägsstopp samt situationsträning.

• Grundläggande hjärt-och lungräddning, både med och utan hjärtstartare 

• Hur vi konstaterar medvetslöshet och hur det ska hanteras 

• Hur vi hanterar ett luftvägsstopp 

• Situationsanpassad träning vid akut omhändertagande

Kursledare:

Emmeli Blomqvist
HLR-Instruktör
Företagens Framtidshälsa

Anmäl dig här

Dina uppgifter
Om ni är fler som ska gå, skriv deras namn här
Postadress
Fakturaadress

Har du frågor eller vill anmäla dig till en kurs? Kontakta vår utbildningsansvarig

Cecilia Hjort Athler

cecilia@nuvab.se
073 510 61 09

Cecilia Hjort Athler