Grundläggande Robotteknik

Grundläggande Robotteknik

Ger operatören större kännedom i robotarbetet och ökar förståelsen.

Syftet med utbildningen är att öka förståelsen för hur robotar arbetar samt att ge oreratören större kännedom om driftsättning av robotar vid drift- eller produktions stopp på ett säkert sätt avseende person- och maskinsäkerhet.

Nuvab erbjuder grundläggande robotprogrammering i något av följande system:                                                Motorman XRC eller ABB SC4+ eller ABB IRC5

I grundkursen får deltagaren lära sig:
- Robots principiella uppbyggnad: robot, programmeringsenhet och styrsystem.
- Joggning av robot: axelvis och i koordinat systemen, bas, global, objekt och tool.
- Förståelse för verktygets TCP.
- Förståelse för Workobjekt.
- Hantering av digitala in- och ut signaler.
- Enkel programmering med MoveL, MoveJ och MoveC.
- Förståelse för enklare programuppbyggnad och robotens rörelsemönster.

Kursledare
Lars Merket, Njudungsgymnaiset

Har du frågor eller vill anmäla dig till en kurs? Kontakta vår utbildningsansvarig

Cecilia Hjort Athler

cecilia@nuvab.se
073-510 61 09

Cecilia Hjort Athler