Framgångsrik kommunikation

Framgångsrik kommunikation

Kommunicera enkelt och framgångsrikt!

Vad är det som gör att en del kommunicerar enkelt med alla medan andra har svårt att göra sig förstådda.
Vad beror det på?

Vill du förmedla idéer, hitta kompromisser med andra människor, hantera svåra samtal, jobba i projekt, utvecklas på arbetet… Din personliga kommunikation är avgörande för hur väl du lyckas. Hur du uttrycker dig och hur du lyssnar och tolkar det andra uttrycker.

Att vara chef och ledare innebär att man ska engagera, informera, besluta, presentera, förmedla, återkoppla, föra dialog, skapa delaktighet… kort sagt kommunicera. Gärna tydligt också… På vilket sätt kan kommunikation bidra till att stärka effektivitet och konkurrenskraft?
Kommunikation och förmågan att nå fram till andra människor är en central del för såväl framgångsrikt ledarskap som i en lyckad vardag.

Välkommen till en praktisk och inspirerande utbildning om två heldagar där du både kommer att få med dig aha-upplevelser, kunskap och redskap för att bli allt mer tydlig och effektiv i din kommunikation för dig själv, din familj, dina medarbetare och din omgivning.

Kursupplägg
Vi varvar teoretiska delar med enskilt arbete samt övningar i grupp på följande teman:

- Kommunikationens struktur och funktion
- Diskussion, debatt eller dialog?
- Människors olikheter och dess påverkan på kommunikationen
- Självinsikt i din kommunikation
- Vardagsfällor i kommunikationen och hur vi hanterar dem
- Strategisk kommunikation och effektiva möten
- Kommunikation vid förändringsarbete
- Härskartekniker
- Feedback och svåra samtal
- Retorik
- Presentationsteknik

Syfte
Bidra till kunskap om, ökade insikter i och verktyg för bättre kommunikation. Deltagarna ska efter kursen känna sig både inspirerade och säkrare i sin kommunikation.

Målgrupp
Nuvabs medlemsföretag. Vi kan ta emot max 15 deltagare på kursen.

Kursledare:
Margareta Carlsson, Solberga station AB.
Margareta är managementkonsult och executive coach, arbetar med chefsstöd och utveckling av ledarskap och organisationer. Ofta berör uppdragen områden som kommunikation, värdegrund och kultur kopplat till effektivitet och varumärke i syfte att skapa ledarskap och strukturer som odlar beteenden som gynnar och utvecklar verksamheten. Margareta har erfarenhet av eget arbete som vd, chef och ledare i olika roller. Utbildad i ledarskap och organisation vid Växjö universitet. ICF Certified Professional Coach (PCC) samt diplomerad Professional Management Consultant resp. Kognitiv NPFCOACH(T). Margareta är en verklighetsnära, engagerande och inspirerande föreläsare som både ger tips och sår frön som gror under lång tid framöver.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter här.

Anmäl dig här

Dina uppgifter
Gäller endast för utbildning i Truck, Travers, Lift- och Fallskydd, Hjullastare och Heta Arbeten
Om ni är fler som ska gå, skriv deras namn här
Postadress
Fakturaadress

Har du frågor eller vill anmäla dig till en kurs? Kontakta vår utbildningsansvarig

Cecilia Hjort Athler

cecilia@nuvab.se
073 510 61 09

Cecilia Hjort Athler