Första hjälpen vid olycka LABC och HLR

Första hjälpen vid olycka LABC och HLR

Utbildning i första hjälpen vid olycka och hur man använder en hjärtstartare.

I denna utbildning får deltagarna lära sig första hjälpen vid olycka och hur man använder en hjärtstartare enligt Svenska Cardilogföreningens.
I HLR utbildningen ingår också situationsträning, där deltagare får träna HLR med AED på en docka i fullvuxen storlek i olika miljöer och situationer.

Innehåll
Grundutbildning HLR med AED
Luftvägstopp
Situationsträning
Målgrupp
Alla som jobbar med eller träffar människor

Kursledare
Företagens Framtidshälsa
Läs mer om utbildningen på www.forframhalsa.se

Anmäl dig här

Dina uppgifter
Om ni är fler som ska gå, skriv deras namn här
Postadress
Fakturaadress

Har du frågor eller vill anmäla dig till en kurs? Kontakta vår utbildningsansvarig

Cecilia Hjort Athler

cecilia@nuvab.se
073 510 61 09

Cecilia Hjort Athler