Ergonomi

Ergonomi

Genom att förstå samspelet mellan människa, arbetsuppgifter & arbetsmiljö. minskas risken för belastningsbesvär.

Ergonomi är så mycket mer än att lyfta rätt. Ergonomi handlar om samspelet mellan människa, arbetsuppgifter och arbetsmiljö. Den här utbildningen handlar om hur vi ska få det samspelet att fungera så bra som möjligt och på så sätt minska risken för belastningsbesvär.

Utbildningen vänder sig till alla som har ett fysiskt belastande arbete. Den kan genomföras som en öppen utbildning med deltagare från flera olika företag, men kan även genomföras hos enskilda företag, där utbildningen då anpassas efter den aktuella arbetsmiljön.

Innehåll
Utbildningen är både teoretisk och praktisk, omfattandes bland annat:
Kroppen - vårt viktigaste redskap. Hur fungerar kroppen? Vad tål den, vad tål den mindre bra? Hur påverkas kroppen av olika typer av belastning?
Hur kan arbetstekniken påverka risken för belastningsbesvär? Möjligheten att genom lämplig arbetsteknik minska risken för belastningsbesvär.
Belastningsergonomiska risker i deltagarnas arbete. Deltagarna får vara med och göra en riskinventering, d.v.s. se vilka ergonomiska risker som finns i deras vardag.
Utifrån vad som framkommer vid riskinventeringen arbetar vi fram sätt att hantera riskerna.
Träningens betydelse för att minska risken för belastningsbesvär.

Kursledare
Sara Lindberg, arbetsmiljökonsult, sjukgymnast/ergonom, Friska Arbetsplatser AB

Läs våra avbokningsregler här.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter här.

Anmäl dig här

Dina uppgifter
Gäller endast för utbildning i Truck, Travers, Lift- och Fallskydd, Hjullastare och Heta Arbeten
Om ni är fler som ska gå, skriv deras namn och e-post här
Postadress
Fakturaadress

Har du frågor eller vill anmäla dig till en kurs? Kontakta vår utbildningsansvarig

Rebecca Ewens

rebecca@nuvab.se
0793059400

Rebecca Ewens