Ergonomi - kontorsarbete

Ergonomi - kontorsarbete

Kunskap om hur man minskar risken för belastningsbesvär orsakade av bildskärmsarbete.

Utbildningen ger kunskap om hur man minskar risken för belastningsbesvär orsakade av bildskärmsarbete. Utbildningen vänder sig till alla som arbetar vid bildskärm.

Innehåll
- Kroppen, vårt viktigaste arbetsredskap. Hur fungerar kroppen? Vad tål den och vad tål den mindre bra? Hur påverkas kroppen av den belastning den utsätts för vid bildskärmsarbete?
- Belastningsergonomiska risker vid bildskärmsarbete.
- Bildskärmsarbetsplatsens utformning.
- Arbetsteknik.
- Tidiga signaler på belastningsbesvär.
- Vad kan du göra själv för att minska risken för belastningsbesvär?

Kursledare
Sara Lindberg, arbetsmiljökonsult, sjukgymnast/ergonom, Friska Arbetsplatser AB

Läs våra avbokningsregler här.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter här.

Anmäl dig här

Dina uppgifter
Gäller endast för utbildning i Truck, Travers, Lift- och Fallskydd, Hjullastare och Heta Arbeten
Om ni är fler som ska gå, skriv deras namn och e-post här
Postadress
Fakturaadress

Har du frågor eller vill anmäla dig till en kurs? Kontakta vår utbildningsansvarig

Rebecca Ewens

rebecca@nuvab.se
0793059400

Rebecca Ewens