En frisk arbetsplats fylld med arbetsglädje

En frisk arbetsplats fylld med arbetsglädje

En frisk arbetsplats fylld med arbetsglädje En arbetsmiljöutbildning som omsätter dina arbetsmiljökunskaper i praktisk handling. Passar dig som har genomfört BAM-utbildning och med glädje vill arbeta med arbetsmiljön på ditt företag.

Den hör utbildningen bygger på att locka fram lusten till att jobba med arbetsmiljö. En positiv attityd till arbetsmiljöarbete är en bra grund att bygga på när det gäller att omsätta arbetsmiljökunskap i praktiken. Arbetsmiljö är kul!

Vi lägger fokus på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Vi menar att om vi lägger en grund för arbetsmiljöarbetet med grundstenar så som positiv attityd till arbetsmiljöarbete och kunskap om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön så blir det lättare att ta tag i resten.

Innehåll

- Hur skapar vi friska glädjefyllda arbetsplatser där människor trivs, mår bra och presterar?

- Arbetsglädjens betydelse för en frisk arbetsplats

- Risker och möjligheter i arbetsmiljön

- Systematiskt arbetsmiljöarbete

- Roller och ansvar i arbetsmiljöarbetet

- Organisatorisk och social arbetsmiljö

- Att förebygga ohälsa i praktiken

- Våga bryta tystnaden

 

Kursledare. Sara Lindberg, arbetsmiljökonsult och Maria Flanagan Sundqvist, individ- och grupputvecklare.

Läs våra avbokningsregler här.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter här.

Anmäl dig här

Dina uppgifter
Gäller endast för utbildning i Truck, Travers, Lift- och Fallskydd, Hjullastare och Heta Arbeten
Om ni är fler som ska gå, skriv deras namn och e-post här
Postadress
Fakturaadress

Har du frågor eller vill anmäla dig till en kurs? Kontakta vår utbildningsansvarig

Cecilia Hjort Athler

cecilia@nuvab.se
073 510 61 09

Cecilia Hjort Athler