Effektiv teamutveckling

Effektiv teamutveckling

En företagsanpassad utbildnings och utvecklingsdag utifrån teamets och organisationens behov

Effektiv teamutveckling

  • Utveckling gynnas av att fler tar ansvar.

  • Utveckling gynnas av ökad tydlighet.

Målgrupp

Medarbetare som arbetar i team på alla nivåer i en organisation.

Syfte och mål

Syftet med utvecklingsinsatsen är:

 

  • Skapa medvetenhet om medarbetarnas möjligheter att utveckla organisationens verksamhet och förbättra vardagen, jobba effektivare och med mer välmående.

  • Skapa och komma överens om förbättrande förändringar i vardagen som medarbetarna själva tar ansvar för att genomföra.

  • Ökad förståelse för vad som gör att grupper utvecklas till team.

 

Arbetssätt

Vi skapar en aktiv, öppen, trygg och inspirerande miljö som främjar utveckling utifrån deltagarnas vardag. Teori varvas med praktiska aktiviteter.

 

Vi gör utbildning till utveckling.

Teamet går från dagen med en tydlig agenda på vad de ska fokusera och jobba med tillsammans.

 

Tillval

  • Mätning av teamet

  • Digitalt utvecklingsstöd

  • Träff för uppföljning

 

Kontakta Maria Nilisse Claesson, Coreation Kompetens & Utveckling AB för förslag till upplägg. Maria.claesson@coreation.se tfn. 0733-895 105

 

Läs våra avbokningsregler här.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter här.

Anmäl dig här

Dina uppgifter
Gäller endast för utbildning i Truck, Travers, Lift- och Fallskydd, Hjullastare och Heta Arbeten
Om ni är fler som ska gå, skriv deras namn och e-post här
Postadress
Fakturaadress

Har du frågor eller vill anmäla dig till en kurs? Kontakta vår utbildningsansvarig

Cecilia Hjort Athler

cecilia@nuvab.se
073 510 61 09

Cecilia Hjort Athler