Digital arbetsmiljö

Digital arbetsmiljö

Utbildning om vår digitala arbetsmiljö.

Syftet med utbildningen är att ge kunskap om digital stress och hur den påverkar oss, ge verktyg att undersöka den digitala arbetsmiljön både när det gäller risken och möjligheter, samt att ge deltagarna och sparka jobba vidare med den digitala arbetsmiljön.

Innehåll:

- Utmaningar i den digitala utvecklingen

- Digital stress

- Digital arbetsmiljö med fokus på arbetsbelastning, kränkande särbehandling och arbetstidens förläggning

- Ett arbetssätt som används är att få in den digitala arbetsmiljön i ert systematiska arbetsmiljöarbete

- Tips för att använda den digitala stressen

Utbildningen kan med fördel även genomföras digitalt.

Kursledare:

Anna Palmgren, Verksamhetsutvecklare, JSC it-Partner och Sara Lindberg, arbetsmiljökonsult, Friska Arbetsplatser.

Anna jobbar med att inspirera till att jobba smartare för att minimera den digitala stressen och genom att bidra till att skapa ett hållbart arbetsliv. Sara jobbar som arbetsmiljökonsult med organisatorisk och social arbetsmiljö som ett av sina fokusområden. Under utbildningen delar de med sig av sin kunskap och sina erfarenheter och bjuder in till samtal och diskussioner. Deltagarna får uppgifter om jobba med utifrån sin egen arbetsmiljö.

 

 

Läs våra avbokningsregler här.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter här.

Anmäl dig här

Dina uppgifter
Gäller endast för utbildning i Truck, Travers, Lift- och Fallskydd, Hjullastare och Heta Arbeten
Om ni är fler som ska gå, skriv deras namn och e-post här
Postadress
Fakturaadress

Har du frågor eller vill anmäla dig till en kurs? Kontakta vår utbildningsansvarig

Rebecca Ewens

rebecca@nuvab.se
0793059400

Rebecca Ewens