CE märkning och Riskbedömningsutbildning

CE märkning och Riskbedömningsutbildning

Grundutbildning i maskinsäkerhet och utbildning mot ett praktikfall

Detta är en tvådagars utbildning i Grundutbildning i maskinsäkerhet (CE) och utbildning mot ett praktikfall.

För att visa att dina maskiner uppfyller maskindirektivet ska du CE-märka dem. Det gäller alla maskiner som ska ut på EU-marknaden. CE-märkningen visar att dina maskiner uppfyller maskindirektivets krav, vilket gör att de får säljas fritt på marknaden.

Dag 1 - Grundkurs i maskinsäkerhet (CE)

Innehåll - Några av många frågor som kommer att besvaras under dagen:

 • Vad är CE?

 • Vad är produktansvarslagen?

 • Vad är direktiv och standarder?

 • Varför är upphandlingen så viktig?

 • Vad innefattar Maskindirektivet!

 • Vad är EMC-direktivet?

 • Vad är lågspänningsdirektivet (LVD)?

 • Vad är direktivet för tryckbärande anordningar (PED)?

 • Vad är ATEX-direktivet?

 • Vad är ”Väsentlig ombyggnad”, när krävs ny CE-märkning?

 • Hur går en riskbedömning till?

 • Vilka dokument skall jag ta fram?

 • Vilka dokument måste jag lämna till kunden?

 • Hur planerar jag min upphandling för att undvika senare problem?

 • Hur använder jag CE-pärmen (generell mall för dokumentation)?

 • Hur tolkas de vanligaste standarderna?

 • Praktikfall där JL Safety AB medverkat.

 

Dokumentation som efterlämnas:

 • PowerPoint-kopior

 • CE-pärm för dokumentstyrning och vägledning.

 • Länk till nedladdningsbara dokument mejlas efter kursen.

 

Dag 2 - Utbildning mot ett praktikfall

En fortsättning från ”Grundkurs i maskinsäkerhet” där man utgående från CE- rutinpärmen går igenom principerna för ett praktikfall. Steg för steg arbetar man sig igenom praktikfallet. Den ersätter alltså inte Grundkurs i Maskinsäkerhet (CE).

Man kanske inte hinner reda ut alla detaljer utan fokus ligger i processen alltså att förstå de olika momenten.

 • Fastställande av faktiska förutsättningar

 • Inventering/kartläggning av dokument

 • Riskbedömning

 • Åtgärdsplan

 • Kontrollrapport (knyta åt säcken)

 • Bruksanvisning

 • Om tillämpligt ”Försäkran”

 • Om tillämpligt ”CE-märke”

 • Övrigt relevanta dokument beroende på typ av objekt

 

Dokumentation som efterlämnas:

Påbörjade tekniska underlag i digital form, alltså CEDOC-fil, (även i pdf om så önskas).

Kursledare: Dan Assarsson,JL Safety AB http://jl.se/maskinsakerhet

 

Läs våra avbokningsregler här.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter här.

Anmäl dig här

Dina uppgifter
Gäller endast för utbildning i Truck, Travers, Lift- och Fallskydd, Hjullastare och Heta Arbeten
Om ni är fler som ska gå, skriv deras namn här
Postadress
Fakturaadress

Har du frågor eller vill anmäla dig till en kurs? Kontakta vår utbildningsansvarig

Cecilia Hjort Athler

cecilia@nuvab.se
073 510 61 09

Cecilia Hjort Athler