BAM - Bättre arbetsmiljöutbildning

BAM - Bättre arbetsmiljöutbildning

Lär dig att samverka i arbetsmiljöfrågor, identifiera risker och genomföra förebyggande åtgärder.

Deltagarna ska efter utbildningen kunna:
- samverka i arbetsmiljöfrågor
- identifiera risker och medverka till att genomföra förebyggande åtgärder
- följa och överblicka sambandet mellan god arbetsmiljö och verksamhetens utveckling
- söka information och omsätta den i det dagliga arbetsmiljöarbetet

Innehåll dag 1
Arbetsmiljölagen
Sanktionsavgifter
Skyddsombudsrollen
Uppgiftsfördelning
Risk- och konsekvensbedömning
Att söka fakta
Introduktion av nyanställda
Arbetsskador/olycksfall och tillbud

Innehåll dag 2
Ergonomi och arbetsanpassning
Föreskrifter om Belastningsergonomi i AFS 2012:02
Konsekvensbedömning vid förändringar
Maskiner
Hot och våld

Innehåll dag 3
Psykosocial ohälsa på arbetet
Nya AFS föreskrifter AFS 2015:04 Organisatorisk och social arbetsmiljö, som började gälla 31 mars 2016
Fysiska arbetsmiljöfrågor
Fallstudie
Summering och utvärdering

Målgrupp
Chefer, arbetsledare, skyddsombud, HR, produktionstekniker m.fl. samt personer som delegerar befogenheter och som enligt lagen har ett juridiskt ansvar för arbetsmiljöfrågor.

Kursledare
Bertil Jonsson, AB RiktigtGruppen               
Sara Lindberg, Friska Arbetsplatser, Friska Arbetsplatser
Anita Linden, Consult Anita Linden

Läs våra avbokningsregler här.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter här.

Anmäl dig här

Dina uppgifter
Gäller endast för utbildning i Truck, Travers, Lift- och Fallskydd, Hjullastare och Heta Arbeten
Om ni är fler som ska gå, skriv deras namn här
Postadress
Fakturaadress

Har du frågor eller vill anmäla dig till en kurs? Kontakta vår utbildningsansvarig

Cecilia Hjort Athler

cecilia@nuvab.se
073 510 61 09

Cecilia Hjort Athler