Bättre affärer med omvärldsanalys - fördjupning

Bättre affärer med omvärldsanalys - fördjupning

En utbildning för dig som leder företag eller ansvarar för affärsutveckling/marknadsstrategi.

Målgrupp
För dig som leder företaget eller ansvarar för affärsutveckling och/eller marknadsstrategi.

Mål med utbildningen
Efter första kursdagen har du fått både teoretiska och praktiska kunskaper för att kunna bygga upp enklare bevakningssystem själv och arbeta effektivare och mer strategiskt med omvärldsanalys och trendspaning i det egna företaget.
Efter andra kursdagen har du fått fördjupade kunskaper om ytterligare ett antal effektiva metoder och verktyg för att uppmärksamma, analysera och dra slutsatser av viktiga företeelser i omvärlden samt omsätta dessa slutsatser i strategier och affärsutveckling för det egna företaget. Vidare ingår en fördjupningsdel kring vissa branscher som tillverkning, handel och besöksnäring.

Kursens innehåll
Utbildningen består av två kursdagar. Dag 1 ger grunderna medan Dag 2 är en fördjupningsdag.
Observera att kursdagarna är fristående från varandra. Det är fullt tillräckligt att gå Dag 1 för att kunna komma i gång med omvärldsanalys i det egna företaget och därefter delta i Dag 2 vid ett senare tillfälle.
Fördjupning dag 2
• Inledning. Kort repetition av lärdomarna från Dag 1.
• Informationsinsamling. Hur hittar jag rätt information och hur sorterar jag ut de viktiga källorna i floden av digital information?
• Materialhantering. Hur sorterar, analyserar och presenterar jag omvärldsmaterialet?
• Hur skapar jag försprång i affärsutveckling och marknadsstrategi med omvärldsanalys?
• Vad kan jag lära mig av hur andra företag hanterar omvärlden?
• Omvärldsanalys i olika branscher (tillverkning, detaljhandel, besöksnäring)
• Fördjupande workshop kring omvärldsanalys i det egna företaget
• Avslutning – hur går jag vidare på hemmaplan?
Kursledare
Bengt Wahlström är fil lic. civilekonom och en av de ledande experterna i Skandinavien inom omvärldsanalys och framtidsstrategi. Hans olika böcker med framtidsteman har sålt i över 60 000 ex i Sverige och utomlands. Hans senaste bok heter ”Försprång – Omvärldsanalys i den nya digitala världen”. Bengt är en mycket anlitad rådgivare och föredragshållare kring olika framtids- och omvärldsfrågor.
Läs mer på hans hemsida www.trender.net
Frågor om utbildningen besvaras av Bengt Wahlström (e-post bengt@foretagframtid.se eller mobil 070 – 585 40 18)

Anmäl dig här

Dina uppgifter
Om ni är fler som ska gå, skriv deras namn här
Postadress
Fakturaadress

Har du frågor eller vill anmäla dig till en kurs? Kontakta vår utbildningsansvarig

Cecilia Hjort Athler

cecilia@nuvab.se
073 510 61 09

Cecilia Hjort Athler