Att leda utan att vara chef

Att leda utan att vara chef

För dig i ledande roll på jobbet och vill ha ökad trygghet och ökade kunskaper inom ledarskap.

Att leda andra utan att vara chef

Målgrupp:
Ledare utan personalansvar, teamledare, arbetsledare, projektledare, koordinator.

Mål med utbildningen:

 • Ökade kunskaper inom ledarskap

 • Ökad trygghet i ledarrollen

 • Professionell kompetensutveckling

 Övergripande innehåll:

 • Jag som ledare, styrkor och utvecklingsmöjligheter

 • Att leda andra utifrån kompetens och agerande.

 • När är jag medarbetare? När är jag ledare?

 • I vilka situationer jag kan delegera?

 • Tekniker för feedback.

 • Att utveckla grupper till högpresterande team

 • Så skapar du engagemang, ansvarstagande och målfokus

 • Konfliktsyn.

 • Enkel retorik.

 

UNDER TRE HELDAGAR LYFTER VI OLIKA FRÅGESTÄLLNINGAR INOM

Mitt personliga ledarskap

Introduktion.

Vad är ledarskap?

Vad kännetecknar en framgångsrik ledare - ledarskapets sanningar.

Mitt personliga ledarskap, styrkor och utvecklingsmöjligheter.

Så får jag med mig andra

Individ och team

Att leda andra utifrån kompetens, kommunikation och agerande

engagemang, ansvarstagande, motivation

Att äga ansvaret.

Proaktivt, stärkande ledarskap

Att leda med fokus på vision och mål

Individuellt och grupp

Feedback

Utvecklande feedback - Tekniker för feedback.

När vi tycker och agerar olika – konfliktsyn

Ökade kunskaper om konflikter och konfliktsyn.

Tankar, känslor och beteenden.

Att hantera och ta sig vidare.

Så skapas framgångsrika team

Från grupp till team

Gruppers utveckling till framgångsrika team

Coachande förhållningssätt

Vad innebär det att använda ett coachande förhållningssätt?

Grundläggande introduktion.

När kan jag delegera? När kan jag inte delegera?

Att tala inför grupp

Enkel retorik.

Kroppsspråk.

Kommunikation.

Utbildningsform/Pedagogik

Utbildningen är upplevelsebaserad och bygger i huvudsak på praktiska övningar. Deltagarna förväntas vara aktiva och vi varvar workshops med praktiska övningar och hemuppgifter. Deltagarna har tillgång till support från utbildaren under utbildningen

Kursledare Maria Claesson. Coreation Kompetens & Utveckling AB. Tel 0733 895 105. Mail:maria.claesson@coreation.se

 

 

Anmäl dig här

Dina uppgifter
Om ni är fler som ska gå, skriv deras namn här
Postadress
Fakturaadress

Har du frågor eller vill anmäla dig till en kurs? Kontakta vår utbildningsansvarig

Cecilia Hjort Athler

cecilia@nuvab.se
073 510 61 09

Cecilia Hjort Athler