Att leda utan att vara chef

Att leda utan att vara chef

Arbetar du som operativ ledare med dagligt engagemang tillsammans med teamet? Leder du team utan personalansvar? Önskar du ökade kunskaper inom ledarskap?

Att leda andra utan att vara chef!

 

Målgrupp

Du som är ny i ledarrollen eller som arbetar som 1:e ledare, skiftledare, teamledare, arbetsledare.

Mål med utbildningen

 • Ökade kunskaper inom ledarskap.

 • Ökad trygghet i ledarrollen.

 • Professionell kompetensutveckling.

 • Tillföra verktyg för ett effektivt ledarskap.

Arbetssätt

Vi skapar en aktiv, öppen, trygg och inspirerande miljö som främjar utveckling. Du som deltagare har tillgång till fri kortare support mellan träffarna från utbildningsledaren.

Teori varvas med mycket praktiska övningar, diskussioner och erfarenhetsutbyten. Mellan utbildningstillfällena får deltagarna relevanta övningar att träna på.

UTBILDNINGSINNEHÅLL

Introduktion

Skillnad ledare/chef?

Att prata inför grupp

 • Enkel retorik

 • Kroppsspråk

Vad är ledarskap?

 • Ledarskapets 10 sanningar.

Teamutveckling – högpresterande Team

 • Från grupp till team. Vad innebär det?

DiSC

 • Min och andras beteendestil, kommunikationsstil, konfliktstil.

Självledarskap

 • Vad innebär självledarskap?

 • Styrkor och utvecklingsmöjligheter.

Feedback

 • Stärkande feedback och utvecklande feedback.

Konflikt

 • Konfliktstilar

 • Hur agerar jag i utmanande situationer?

Situationsanpassat ledarskap

 • Att leda utifrån medarbetarens kompetens och utveckling.

Kommunikation och Coachande kommunikation

 • En kommunikationsmodell

 • Att kommunicera utifrån ansvarstagande och motivation.

Återkoppling från tidigare deltagare:

”Jag har varit medarbetare tidigare och nu känner jag mig tryggare i att agera i rollen som ledare”

”Nu är jag mer medveten om hur viktigt ledarskapet är både i vad jag gör och hur jag agerar”

Utbildingsledare

Maria Claesson, Spektiv AB, +46 733 895 105, maria.claesson@spektiv.se

 

Läs om hur vi hanterar personuppgifter här.

Anmäl dig här

Dina uppgifter
Gäller endast för utbildning i Truck, Travers, Lift- och Fallskydd, Hjullastare och Heta Arbeten
Om ni är fler som ska gå, skriv deras namn här
Postadress
Fakturaadress

Har du frågor eller vill anmäla dig till en kurs? Kontakta vår utbildningsansvarig

Cecilia Hjort Athler

cecilia@nuvab.se
073 510 61 09

Cecilia Hjort Athler