Att leda utan att vara chef - med digitalt stöd för kraftfull utveckling!

Att leda utan att vara chef - med digitalt stöd för kraftfull utveckling!

3-dagars utbildning inkluderar process förlagd under 4 månader med strukturerad uppföljning och uppgifter mellan träffarna.

Det finns möjlighet att delta digitalt.


En 3-dagars utbildning med digitalt utvecklingsstöd som pågår under hela 4 månader.

Utveckling är inte en slump. Det digitala stödet förverkligar utbildningen att bli utveckling i vardagen. 
Deltagarna får en extra skjuts, stöd, stöttning och påminnelser för förändring och utveckling genom en strukturerad digital programvara.

Målgrupp

Du som är ny i ledarrollen eller som arbetar som 1:e ledare, skiftledare, teamledare, arbetsledare.

Mål med utbildningen

 • Ökade kunskaper och färdigheter inom ledarskap.

 • Ökad trygghet i ledarrollen.

 • Professionell kompetensutveckling.

 • Ökad förståelse för eget och andras beteende

 • Verktyg för ett effektivt ledarskap i vardagen.

Arbetssätt

 • Vi skapar en aktiv, öppen, trygg och inspirerande miljö som främjar till utveckling.

 • Teori varvas med praktiska övningar, diskussioner och erfarenhetsutbyten. Mellan utbildningstillfällena får deltagarna relevanta övningar att träna på via det digitala stödet.

 • Du som deltagare har tillgång till fri kortare support mellan träffarna från utbildningsledaren under utbildningsperioden.

 

UTBILDNINGSINNEHÅLL

Skillnad ledare/chef?

Att prata inför grupp

 • Enkel retorik

 • Kroppsspråk

Vad är ledarskap?

 • Ledarskapets 10 sanningar.

 • Att leda utan att vara chef.

 • Att skapa starka och förtroendefulla relationerna.

Teamutveckling – högpresterande Team

 • Från grupp till team. Vad innebär det?

DiSC

 • Min och andras beteendestil, kommunikationsstil, konfliktstil.

Självledarskap

 • Vad innebär självledarskap?

 • Styrkor och utvecklingsmöjligheter.

Feedback

 • Stärkande feedback och utvecklande feedback.

Konflikt

 • Konfliktstilar

 • Hur agerar jag i utmanande situationer?

Situationsanpassat ledarskap

 • Att leda utifrån medarbetarens motivation, kompetens och utveckling.

Kommunikation och Coachande kommunikation

 • En kommunikationsmodell

 • Att kommunicera utifrån ansvarstagande och motivation.

Återkoppling från tidigare deltagare:

”Jag har varit medarbetare tidigare och nu känner jag mig tryggare i att agera i rollen som ledare”

”Nu är jag mer medveten om hur viktigt ledarskapet är både i vad jag gör och hur jag agerar”

Utbildingsledare

Maria Nilisse Claesson, Coreation Kompetens & Utveckling AB , 073-389 51 05, maria.claesson@coreation.se 

 

Läs våra avbokningsregler här.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter här.

Anmäl dig här

Dina uppgifter
Gäller endast för utbildning i Truck, Travers, Lift- och Fallskydd, Hjullastare och Heta Arbeten
Om ni är fler som ska gå, skriv deras namn och e-post här
Postadress
Fakturaadress

Har du frågor eller vill anmäla dig till en kurs? Kontakta vår utbildningsansvarig

Cecilia Hjort Athler

cecilia@nuvab.se
073 510 61 09

Cecilia Hjort Athler