Att leda utan att vara chef - med digitalt stöd för kraftfull utveckling!

Att leda utan att vara chef - med digitalt stöd för kraftfull utveckling!

3-dagars utbildning inkluderar process förlagd under 4 månader med strukturerad uppföljning och uppgifter mellan träffarna.

En 3 dagars utbildning med digitalt utvecklingsstöd som pågår under hela 4 månader. Utveckling är inte en slump. Det digitala stödet förverkligar utbildningen att bli utveckling i vardagen.  Deltagarna får en extra skjuts, stöd, stöttning och påminnelser för förändring och utveckling genom en strukturerad digital programvara.

Målgrupp

Du som är ny i ledarrollen eller som arbetar som 1:e ledare, skiftledare, teamledare, arbetsledare.

Mål med utbildningen

 • Ökade kunskaper och färdigheter inom ledarskap.

 • Ökad trygghet i ledarrollen.

 • Professionell kompetensutveckling.

 • Ökad förståelse för eget och andras beteende

 • Verktyg för ett effektivt ledarskap i vardagen.

Arbetssätt

 • Vi skapar en aktiv, öppen, trygg och inspirerande miljö som främjar till utveckling.

 • Teori varvas med praktiska övningar, diskussioner och erfarenhetsutbyten. Mellan utbildningstillfällena får deltagarna relevanta övningar att träna på via det digitala stödet.

 • Du som deltagare har tillgång till fri kortare support mellan träffarna från utbildningsledaren under utbildningsperioden.

 

UTBILDNINGSINNEHÅLL

Skillnad ledare/chef?

Att prata inför grupp

 • Enkel retorik

 • Kroppsspråk

Vad är ledarskap?

 • Ledarskapets 10 sanningar.

 • Att leda utan att vara chef.

 • Att skapa starka och förtroendefulla relationerna.

Teamutveckling – högpresterande Team

 • Från grupp till team. Vad innebär det?

DiSC

 • Min och andras beteendestil, kommunikationsstil, konfliktstil.

Självledarskap

 • Vad innebär självledarskap?

 • Styrkor och utvecklingsmöjligheter.

Feedback

 • Stärkande feedback och utvecklande feedback.

Konflikt

 • Konfliktstilar

 • Hur agerar jag i utmanande situationer?

Situationsanpassat ledarskap

 • Att leda utifrån medarbetarens motivation, kompetens och utveckling.

Kommunikation och Coachande kommunikation

 • En kommunikationsmodell

 • Att kommunicera utifrån ansvarstagande och motivation.

Återkoppling från tidigare deltagare:

”Jag har varit medarbetare tidigare och nu känner jag mig tryggare i att agera i rollen som ledare”

”Nu är jag mer medveten om hur viktigt ledarskapet är både i vad jag gör och hur jag agerar”

Utbildingsledare

Maria Nilisse Claesson, Spektiv AB, 073-389 51 05, maria.claesson@spektiv.se och
Anna Wallin, Spektiv AB anna.wallin@spektiv.se 072-544 06 30

 

Läs våra avbokningsregler här.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter här.

Anmäl dig här

Dina uppgifter
Gäller endast för utbildning i Truck, Travers, Lift- och Fallskydd, Hjullastare och Heta Arbeten
Om ni är fler som ska gå, skriv deras namn här
Postadress
Fakturaadress

Har du frågor eller vill anmäla dig till en kurs? Kontakta vår utbildningsansvarig

Cecilia Hjort Athler

cecilia@nuvab.se
073 510 61 09

Cecilia Hjort Athler