Arbetsrätt - fördjupningsutbildning

Arbetsrätt - fördjupningsutbildning

Fördjupning i arbetsrättsliga regelverken för chefer, en interaktiv träningsdel med case-genomgång, frågor-och-svar-del och gemensam diskussion.

Kursinnehåll:

Genomgång av processer - vad behöver man göra, steg för steg för att hantera tex dåliga prestationer eller dåligt beteende. 

Hur jobbar man med rehabiliteringskedjan? Fallbeskrivningarna består av verkliga AD-domar.

Förarbete i form av att varje deltagare får ett fall att förbereda och sedan presentera.

Kursledare: Lisa Zarins, Plzar Consulting

Lisa har baserat utbildningen på sin egna erfarenhet om all mytbildning kring svensk arbetsrätt.

 

Plzar Consulting - om företaget & Lisa Zarins

Lisa har mer än 15 års erfarenhet från chefs- och specialistbefattningar i affärsnära HR-positioner i svenska och internationella organisationer. Både inom industri- och tjänstesektorn.

Hon är ofta anlitad i olika affärsutvecklingsprojekt för att bevaka HR- och arbetsrättsfrågor i Sverige/Norden och utomlands. Hon har jobbat med stora omstruktureringar, policy- och värdegrundsfrågor, svåra personalärenden på både chefs- och medarbetsnivå, i ledningsgrupper och med övertagande och outsourcing av verksamheter.

Lisa har mycket goda kunskaper i svensk och internationell arbetsrätt inklusive förhandlingaroch kollektivavtalsfrågor.

Läs våra avbokningsregler här.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter här.

Anmäl dig här

Dina uppgifter
Gäller endast för utbildning i Truck, Travers, Lift- och Fallskydd, Hjullastare och Heta Arbeten
Om ni är fler som ska gå, skriv deras namn här
Postadress
Fakturaadress

Har du frågor eller vill anmäla dig till en kurs? Kontakta vår utbildningsansvarig

Cecilia Hjort Athler

cecilia@nuvab.se
073 510 61 09

Cecilia Hjort Athler