Arbetsmiljö i praktiken

Arbetsmiljö i praktiken

En arbetsmiljöutbildning som omsätter dina arbetsmiljökunskaper i praktisk handling. Denna utbildningen passar dig som har genomfört BAM-utbildning och med glädje vill arbeta med arbetsmiljön på ditt företag.

Utbildningen Arbetsmiljö i praktiken bygger på att locka fram lusten till att jobba med arbetsmiljö.
En positiv attityd till arbetsmiljöarbete är en bra grund att bygga på när det gäller att omsätta arbetsmiljökunskap i praktiken. Arbetsmiljö är kul! Utbildningen är för dig som vill få ny fart i arbetsmiljöarbetet. Den passar både dig som redan har en grundkunskap i arbetsmiljö, t ex har gått BAM-utbildningen, men också för dig som är ny i arbetsmiljöarbetet.

Vi lägger fokus på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Vi menar att om vi lägger en grund för arbetsmiljöarbetet med grundstenar så som positiv attityd till arbetsmiljöarbete och kunskap om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön så blir det lättare att ta tag i resten.

Innehåll

- Hur skapar vi friska glädjefyllda arbetsplatser där människor trivs, mår bra och presterar?

- Arbetsglädjens betydelse för en frisk arbetsplats

- Risker och möjligheter i arbetsmiljön

- Systematiskt arbetsmiljöarbete

- Roller och ansvar i arbetsmiljöarbetet

- Organisatorisk och social arbetsmiljö

- Att förebygga ohälsa i praktiken

- Våga bryta tystnaden

 

Kursledare. Sara Lindberg, arbetsmiljökonsult och Maria Flanagan Sundqvist, individ- och grupputvecklare.

Läs våra avbokningsregler här.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter här.

Anmäl dig här

Dina uppgifter
Gäller endast för utbildning i Truck, Travers, Lift- och Fallskydd, Hjullastare och Heta Arbeten
Om ni är fler som ska gå, skriv deras namn och e-post här
Postadress
Fakturaadress

Har du frågor eller vill anmäla dig till en kurs? Kontakta vår utbildningsansvarig

Rebecca Ewens

rebecca@nuvab.se
0793059400

Rebecca Ewens