APV - Arbete på väg

Kurserna arbete på väg nivå 1 och 2 samt utmärkningsansvarig 3A är ett krav för alla som arbetar på och vid väg. Såväl statliga som kommunala och enskilda vägar.

Utmärkningsansvarig 3A - vänder sig till dig som arbetar med utmärkning vid väg- och ledningsarbeten eller ingår inom BAS-P eller BAS-U ansvarighetsområden vid arbete på allmänna vägar. Personal med ansvarsåtagande inom BAS-P och BAS-U ansvarsområden på allmänna vägar ska ha denna kompetens.

Har du frågor eller vill anmäla dig till en kurs? Kontakta vår utbildningsansvarig

Cecilia Hjort Athler

cecilia@nuvab.se
073-510 61 09

Cecilia Hjort Athler