Nuvabs stipendium

Nuvabs stipendium

I syfte att stimulera studerande på Vetlanda Lärcentrum har Nuvab inrättat två stipendier.

Stipendierna är avsedda för en studerande vardera på utbildningarna Framtidens produktionstekniker och Robotteknik. Nuvab, som representant för näringslivet, vill därigenom premiera studier som ger ett bra kompetenstillskott till kommunens tillverkningsindustri.

En person från varje avgångsklass tilldelas 1 500 kr. Några av kriterierna för att erhålla stipendiet är bland annat minst betyget godkänd i samtliga ämnen, engagemang och intresse för utbildningen, samarbetsförmåga och lämplighet för yrket.
Stipendierna delas ut frå och med år 2011 och utnämningen av stipendiaterna görs i samråd med respektive utbildnings ledargrupp, lärare för respektive utbildning och handledare för LIA företaget.