Trender och stadskärneutveckling ur ett samverkansperspektiv

 

EU-kommissionens webbplats för jordbruk och landsbygdsutveckling

 

Projektet Trender och stadskärneutveckling ur ett samverkansperspektiv är finansierat av Leader Linné Småland. 

Syftet med projektet är att öka attraktionskraften för att bo, arbeta, besöka samt att driva verksamhet i Vetlanda och Sävsjö kommun.
Projektet syftar till att studera förutsättningar, möjligheter och hinder för utveckling av handel och besöksnäringen i Vetlanda och Sävsjö - två kommuner som är mycket lämpliga för att satsa på såväl handel som besöksnäring.

Samtidigt som studier bedrivs arbetar vi parallellt med samverkan och samarbete samt med utbildningsinsatser och inspiration.
Vi kommer arbeta dels med utgångspunkt från de resultat som kommit fram i projekt Handelskraft 1 samt också med omvärldsbevakning som visar på nödvändiga insatser. I projektet kommer vi arbeta efter den aktivitetsplan som beskriver insatser och bifogas i denna ansökan.
Vi ser ett behov av att stärka och utveckla dessa näringar i en föränderlig omvärld. Detta görs också för att stärka attraktionskraften på våra orter i den gemensamma arbetsmarknadsregionen.

Projektet som är ett samverkansprojekt mellan näringslivsbolagen i Vetlanda och Sävsjö pågår under hösten 2020 och hela 2021.