Kvinnor som leder

Om nätverket

Projektet "Kvinnor som leder" finansieras av landsbygdsfonden. EU-kommissionens webbplats för jordbruk och landsbygdsutveckling

 

Kvinnor som leder, är ett kvinnligt nätverk som sedan januari 2019 samverkar med deltagare från SNAB: s kvinnliga nätverk. Vid träffarna ges information / utbildning i aktuella ämnen.

"Kvinnor som leder" Är ett projekt som under 2019-2020 (p.g.a. pandemin är projketet framflyttat till 31 maj 2021) beviljats ​​medel från Leader Linné för att utveckla och stärka och grupp kvinnor på 24 stycken i ledande position. Deltagarna i projektet är medlemmar från Nuvab och SNAB. Projektet syftar till att utveckla 24 kvinnor i sitt ledarskap och i sitt företagande.

2019-2021 har Leader Linné beviljat medel till nätverket "Kvinnor som leder"

Projektet syftar till att utveckla 24 kvinnor, 12 st från Vetlanda och 12 st från Sävsjö. Kvinnorna ska under projekttiden utvecklas och växa sin ledarroll genom 13 olika aktiviteter.

Läs mer om projektet  HÄR