Trender och stadskärneutveckling ur ett samverkansperspektiv

EU-kommissionens webbplats för jordbruk och landsbygdsutveckling

Trender och stadskärneutveckling ur ett samverkansperspektiv är ett projekt finansierat genom Leader Linné Småland.

Syftet med projektet är att öka attraktionskraften för att bo, arbeta, besöka samt att driva verksamhet i Vetlanda och Sävsjö kommun. Projektet syftar till att studera förutsättningar, möjligheter och hinder för utveckling av handel och besöksnäringen i Vetlanda och Sävsjö - två kommuner som är mycket lämpliga för att satsa på såväl handel som besöksnäring. Samtidigt som studier bedrivs arbetar vi parallellt med samverkan och samarbete samt med utbildningsinsatser och inspiration. Vi kommer arbeta dels med utgångspunkt från de resultat som kommit fram i projekt Handelskraft 1 samt också med omvärldsbevakning som visar på nödvändiga insatser. I projektet kommer vi arbeta efter den aktivitetsplan som beskriver insatser och bifogas i denna ansökan. Vi ser ett behov a v att stärka och utveckla dessa näringar i en föränderlig omvärld. Detta görs också för att stärka attraktionskraften på våra orter i den gemensamma arbetsmarknadsregionen.

Projektet är ett samverkansprojekt mellan Nuvab och SNAB och pågår fram till 2021-21-31