Kvällsmackan

Kvällsmackan är ett spännande projekt som drivs av Nuvab. I slutet av 2016 bollade Nuvab idéer om hur vi skulle hitta ett nytt forum för nätverk och samverkan mellan Vetlandas alla duktiga näringsidkare. Där och då föddes idén till Kvällsmackan.

Leader Linné Småland, som trodde på vår idé, gjorde det ekonomiskt möjligt för oss att under 2017 genomföra Kvällsmackan vid fyra kvällar. Ambitionen vi hade var att skapa ett nytt forum för samverkan och även berika gästerna (i första hand Vetlandas näringsliv) med nationella, regionala och lokala influenser och det blev en succé. De fyra aktivitetskvällarna blev alla snabbt fullbokade och kölistan var lång till varje Kvällsmacka.

Aktiviteten är mycket uppskattad av näringslivet då det lockade en publik av beslutsfattare och chefer blandat som fick tillfälle att träffas och lära känna varandra. Det blev således ett starkt och tydligt önskemål att Nuvab skulle fortsätta med Kvällsmackan även under 2018.

För att tillgodose fler ifrån Näringslivet bytte vi lokal från Centralhotellet i Vetlanda till Bar & Ät och kan nu ta emot ca 130 besökare mot tidigare ca 80. Kvällsmackan erbjuder förutom goda möjligheter till samverkan och nätverkande, den flexibla möjligheten att kunna erbjuda gästerna de aktuella ämnen som ligger i tiden och som gör att Kvällsmackan ger besökarna och därmed företagen insikt, kunskap och fördjupning i de ämnen, teman och utmaningar som vi i nutid och framtid står inför.

För att kunna fortsätta med Kvällsmackan på den höga nivån gällande inbjudna gäster, ljud, ljus, produktion, etc, var behovet av partnerskap/sponsorer en förutsättning för fortsättningen. Det har varit en mycket positiv feedback från näringslivet gällande att vara en partner till Kvällsmackan, vilket har blivit en garanti för genomförandet av fyra stycken kvällsmackor under 2018 och även fortsatt 2019!

Kvällsmackan är en en kväll då vi träffas i en kreativ "Skavlan miljö", tar en öl och macka ihop och lyssnar till när Niclas Lindqvist, vår egna Skavlan, intervjuar inbjudna gäster och låter oss ta del av deras erfarenheter och kunskaper i aktuella ämnen.