Förstudie ”Teknikutveckling – Forskning och Utveckling"

Nuvab äger projektet och förstudien som är en viktig del av hi:techs satsning på att utveckla industrirelevant forskning och samarbete med forskning och forskningsinstitutioner vilket ska bidra till att långsiktigt säkerställa industrins kunskaps- och kompetensförsörjning.

 

 

Syftet med förstudiens är att ge idéer och förbereda en plan för hur hi:tech ska bidra till att högskolor, institut och andra aktörer ska organisera Forskning och Utveckling och utifrån industrins behov.

Förväntade långsiktiga effekter av projektet är ett ökat kunskapsinnehåll och industriell konkurrenskraft hos den tillverkande industrin. Projektets aktiviteter utgörs av:

  • Förankring i industrin,

  • Research och visionsarbete

  • Utveckla projektplan för genomförande

  • Utvärdering och lärande

  • Ledning och kommunikation

 

Den tillverkande industrin i regionen medverkar tillsammans branschorganisationerna: Svenskt Aluminium, Svenska Gjuteriföreningen och Trä och möbelföretagen (TMF), och branschöverskridande medlemsorganisationerna Handelskammaren, Nuvab, nju:tek, samt Tekniska högskolan vid Jönköping university och Vetlanda lärcentrum.

 

Ledning och styrning

Projektägare är näringslivsbolaget Nuvab. Projektledare är Cecilia Hjort Ahtler.
Projektet har en styrgrupp som representerar industrin, forskning och kunskapsförmedling.

Styrgrupp

Salem Seifeddina, Forskningschef Tekniska högskolan vid Jönköping University
Carl-Johan Sigfridsson, Teknisk chef Forskning och Utveckling OBOS
Lars-Inge Arwidson, VD Svenskt Aluminium
Ola Ugarph, Rektor Vetlanda Lärcentrum
Per Ytterell, vVD Smålands Stålgjuteri AB och styrelseledamot för Gjuteriföreningen

Adjungerade

Anders Rosenkilde, chef teknisk utveckling TMF och adjungerad professor Lunds universitet
Cecilia Hjort Ahtler, projektledare Nuvab
Niclas Lindqvist, VD hi:tech
Joakim Falkäng, konsult Kvadrat


För mer information om förstudien:

Joakim Falkäng joakim.falkang@kvadrat.se
Cecilia Hjort Ahtler cecilia@nuvab.se