Förstudie Teknikens hus 20191201-20200831

EU-kommissionens webbplats för jordbruk och landsbygdsutveckling

Teknikens Hus är medfinansierat av Leader Linné Småland, Sparbankstiftelsen Alfa, Vetlanda kommun och Nuvab.

   

 

Vetlanda och det regionala näringslivet med en stor andel av tillverkningsindustri och underleverantörer inom främst metall är i framtiden i stort behov av att vara mer självförsörjande gällande utbildad kompetens på såväl bas som akademisk nivå. Kompetensförsörjningsfrågan är bred med många aspekter som påverkar - teknikutveckling, konjunktur, demografi, ekonomi, attraktivitet, samverkan, kommunikation m.m. Detta är frågor som en kommun och näringslivsbolag arbetar med kontinuerligt.

Vi ser även en ökning av specialisering inom branschen med högre krav på teknisk kompetens och effektivisering vilket ställer krav på den tillverkande industrin att anställa en lång rad olika kompetenser. Regionens låg- och medellågteknologiska tillverkning behöver utvecklas till en mer avancerad teknologisk och kunskapsintensiv tillverkning. Denna anpassning kommer att kräva en ökad grundkompetens hos befintlig personal och ett dynamiskt utbud av högutbildad arbetskraft. Här vill vi anta regionens och företagens utmaningar genom att erbjuda företag kompetensutveckling genom ett behovsanpassat utbildningsprogram.

Kompetensutvecklingen ska skapa tryggare anställningar, en långsiktig utveckling och tillväxt. Detta stärker direkt den enskilda individen och företagets utvecklingsmöjligheter samt skapar tillväxt i regionen. Projektet ska också fungera som en plattform där nätverkande, mångfald, innovation och kreativitet blir en naturlig del i företagens vardag. Projektet ska medverka till att regionens tillverkande industri stärker anställda kvinnor och mäns möjligheter att utveckla den kompetens som redan finns inom företaget. Något som kommer att vara avgörande för utveckling, tillväxt och ökad konkurrenskraft. Med ett "Teknikens Hus" som erbjuder mötesplats/utbildning/forskningsmöjligheter i en miljö som ligger i teknikutvecklingens framkant skapar intresse för en fortsatt utveckling av regionens och det lokala näringslivet. Region Jönköpings län är Sveriges industritätaste region och sysselsätter en stor del av de förvärvsarbetande.

Industriföretagen i regionen är nu mitt i en stor teknisk omvandling, och står inför stora förändringar genom miljö och energianpassningar, automatisering, robotisering, digitalisering. Det är väsentligt att det finns modern teknisk och praktiskt industritekniska utbildningar att tillgå men det krävs även utvecklade metoder och resurser för relevant teknisk utveckling i företagens direkta närhet.

Industrin ser ett stort behov av att stärka teknisk utbildning och har initialt identifierat flera områden som skulle kunna underlättas och ge stora synergieffekter genom en gemensam arena. Under förstudien skall en mer grundlig analys genomföras där industrin ges möjlighet att djupare uttrycka sina utvecklingsbehov. Ur analysen skall behoven klargöras, konceptuallieras och visualiseras för att efter förstudien eventuellt kunna gå vidare i ett beslut och förverkligande.

En sådan arena skulle kunna skapa möjligheter för fler aktörer att samverka. Det skulle också kunna bli en testbädd för ny teknik och utrustning för näringsliv och industri, samt ge utrymme för intressanta samarbeten med högskolor och universitet. Visionen är att "Teknikens Hus" i Vetlanda ska bli hela höglandets tekniska mötesplats.

Målgruppen för projektet är: 

- Näringslivet
- utbildnings och utvecklingsmöjligheter samt olika nätverk för befintlig och ny personal
- Vuxenutbildning/Campus/yrkeshögskola
- Utvecklad samverkan
- Högskola/Universitet utökad samverkan kring företagsanpassad FoU
- Gymnasieskolan
- Utökad samverkan utvecklande delar/kurser i utbildningen som kräver mer avancerad teknik.
- Industritekniska leverantörer
- Utökad samverkan möjligtvis showroom/demo nya maskiner och teknik
- Regionen och dess medborgare för att industrin i Region Jönköpings län skall kunna fortsätta generera skatteintäkter och vara en    motor för välfärden.

Katalog Teknikens Hus