Förstudie kompetensförsörjning

Förstudie kompetensförsörjning Vetlanda och Sävsjö

Förstudie Nuvab Företagsakademi är ett EU-projekt, finansierat av Jordbruksfonden och Leader Linné.

Nuvab har blivit beviljade medel till en förstudie från Leader Linné Småland i vilken vi undersöker intresset hos näringslivet i Vetlanda och Sävsjö för att skriva fram en större genomförandeansökan till ESF-rådet / Socialfonden i Småland och öarna.

Vår ansökan syftar till att ta reda på förutsättningar, möjligheter och hinder för att arbeta med insatser som stärker anställda kvinnor och män på företag med behov av kompetensutveckling i syfte att möta behoven av en allt komplexare industri och tillverkning.

Tillverkningsindustrin är ett starkt kluster i Småland och sysselsätter en stor andel av de förvärvsarbetande. Samtidigt tornar utmaningarna upp sig vad gäller teknikens framfart med inte minst automatisering, digitalisering och kraven på en mängd olika certifikat etc.

Automatisering och digitalisering är utmaningar som kräver en ökad efterfrågan på kvalificerad kompetens. Förstudien hoppas bidra till att öka kunskapen, identifiera nätverk och samla erfarenheter och synergieffekter samt arbeta fram en strategiprocess för att kunna gå till handling och hitta/skapa rätt kompetens.

 

Från Näringslivsbolagen i Vetlanda och Sävsjös sida har vi för avsikt att under förstudien undersöka företagens behov av insatser som stärker målgrupperna så att dessa kan möta den ökade efterfrågan på kvalificerad kompetens som arbetsmarknaden efterfrågar.