Förstudie Ökad attraktion - Utbildningar

Nuvab och Vetlanda Lärcentrum driver tillsammans med hi:tech projektet förstudien "Ökad attraktion – Utbildningar".

Projektet pågår fram till januari 2023 med projektmedel från Svenska ESF-rådet. 

Målet med projektet är bland annat att: 

  • Skapa en plattform med information om vilka utbildningar som erbjuds

  • Fylla samtliga utbildningsplatser 

  • Skapa kurser/utbildningar som är tillgängliga 

  • Skapa informations- och inspirationstillfällen för att skapa en positiv attityd till kompetensutveckling.

I detta projekt ska vi bland annat undersöka vilka behov av kurser/utbildningar som finns och på vilket sätt de ska bedrivas för att vara attraktiva. Vi vill veta dina tankar, drömmar och framtidsplaner!
Vi kommer bland annat genomföra enkäter och intervjuer med anställda och företagare samt besöka liknande projekt för att hitta goda exempel och nya samverkansformer.

 

Kontakta oss gärna vid intresse och för mer information om projektet: 

Nuvab - Cecilia Hjort Athler 

Vetlanda Lärcentrum - JennyMee Le Hir 

 

Projektledare: 

       

Finansiärer: 

          

 

Har du frågor? Kontakta oss!

Cecilia Hjort Athler

cecilia@nuvab.se
073 510 61 09

Cecilia Hjort Athler