Företagsbesök

Nuvab och kommunen besöker näringslivet!

Nuvab gör kontinuerligt ett antal företagsbesök varje år. Syftet med att besöka företag i vardagen är att bygga relationer och att öka kunskapen och förståelsen för företagens villkor och förutsättningar. Vi får möjlighet att lyssna in synpunkter och idéer och får information om företaget och dess framtidsplaner. Dessutom får vi lyssna till vilka förväntningar företagare har på Nuvab och Vetlanda kommun.

I rådande pandemi erbjuder vi digitala lösningar för att fortsätta den viktiga dialogen med er. Boka gärna in ditt besök i formuläret här på sidan eller via info@nuvab.se  så vi kan ta del av era utmaningar och/eller framgångar.

Vi vill ta vara på företagens idéer och förslag och hoppas att besöken ska ge ringar på vattnet. Vissa idéer och förslag kan tas tillvara på en gång. Ibland tas frågor tillbaka till oss på Nuvab eller kommunen och svaret återkopplas till företaget i efterhand. Mer komplexa frågor och förslag kan kanske inte besvaras direkt men kan leda till förändringar i kommunen på längre sikt. I slutet av året sammanställer vi resultatet som lämnas till berörda tjänstemän.

Vi tar gärna foto på våra besök (självklart i samtycke med företagen) och lägger ut på vår Facebook, LinkedIn och Instagram sida för att marknadsföra såväl företagen som våra besök.

Företagsbesöket är ert, så ni lägger upp det så det passar er verksamhet.

 

 Vill du också ha ett besök?

Är du som företagare intresserad av ett besök?

Företagsbesöket är ert, så ni lägger upp det så det passar er verksamhet. Ett axplock av de frågor som vi ställer på vårt företagsbesök:


•    När startade företaget? Hur länge har du drivit företaget?
•    Hur ser du på framtiden ut för ditt företag de närmaste 5 åren?
•    Hur ser framtiden ut för branschen?
•    Hur ser ert rekryteringsbehov ut det kommande året?
•    Har ni lätt eller svårt att hitta rätt kompetens?
•    Hur fungerar infrastrukturen/kommunikationer till ert företag?
•    Företag inom besöksnäring – Är ni bokningsbara online/Vilka kanaler syns ni i?
•    Vad innebär ett bra företagsklimat för ditt företag?
•    Hur fungerar kontakten med: Nuvab, Kommunens tjänstemän, Politiken
•    Hur är det att vara företagare i Vetlanda kommun? 
Nämn en sak som kommunen kan göra bättre för dig som invånare eller företagare

 

Anmäl dig här