YTTERLIGARE KRISÅTGÄRDER FÖR FÖRETAG

NUVAB stöttar genom nya utmaningar. De nya skärpta råden som preliminärt gäller till och med 24 november, innebär nya utmaningar för Vetlandas företagare. Nuvab pausar nu alla planerade fysiska träffar, men finns tillhands för dig som behöver stöttning.

light-2156209_1920.jpg

YTTERLIGARE KRISÅTGÄRDER FÖR FÖRETAG

Förlängd korttidspermittering
Stöd kan beviljas till och med den 30 juni 2021.
Subventionsgraden uppgår fortsatt till 75 procent av arbetstidsförkortningen fram till den 31 mars 2021.

Under perioden 1 april–30 juni 2021 uppgår subventionsgraden till 50 procent. Förlängningen kombineras med striktare hantering. Vad innebär förändringen?

Förlängning av lättnader i a-kassan för företagare
Förlängd möjlighet att lägga företaget vilande under 2021.
Undantag från femårsregeln ger rätt att lägga företaget vilande under 2020 och 2021 utan att det påverkar framåt.

Förlängning av reglerna för företagares arbetslöshet
En företagare ska anses vara arbetslös trots att vissa begränsade åtgärder vidtas i syfte att senare kunna återuppta sin verksamhet.

Förlängt omställningsstöd
Omställningsstödet förlängs med tre månader. Augusti, september och oktober
Stödet ges till företag som förlorat mer än 50 procent av sin nettoomsättning jämfört med föregående år.
Stöd ges med max 70 procent av företagets fasta kostnader upp till 30 miljoner kronor
Kräver nytt statsstödsgodkännande.

Förlängt omsättningsstöd enskilda näringsidkare
Stödet förlängs för augusti, september och oktober.
Stödet ges till företag som förlorat mer än 50 procent av sin nettoomsättning jämfört med föregående år. Ersättning för 70 procent av omsättningstappet.
Maximalt stöd per företag är 72 000 kronor. Stöd ges till företag med en årsomsättning 2019 som översteg 200 000 kronor.

Förlängd likviditetsförstärkning via skattekontot

Anstånd med skatteinbetalningar
Moms, arbetsgivaravgifter och preliminärskatt för lön.
Anståndet omfattade tre månaders skatteinbetalningar och lämnades under längst 12 månader.

Den maximala möjliga anståndstiden utökas med ett år för alla som har beviljats anstånd
Den förlängda anståndstiden ska börja räknas från tidpunkten då den ursprungliga anståndstiden löper ut.

Läs mer och fördjupa dig i de olika åtgärderna på verksamt.se