Vi hälsar Hugos Husbilar välkomna till Nuvab!

Nuvab fick ett mycket intressant och givande företagsbesök hos Torbjörn Hugosson på Hugos Husbilar.

IMG_5658.JPG

Affärsidén är i grunden att bygga och serva husbilar efter kundanpassade lösningar. Det innebär lösningar som motsvarar kundens alla förväntningar gällande utförande, storlek, kvalité och livslängd.

Uppdragen är många och varierande. Det byggs bland annat utställningsbilar, kontarsbilar, TV-produktionsbilar, fiskbilar, etc. Utöver det utför Hugos reperationer åt försäkringsbolag , service och är certifierad Meka bilverkstad.

Vi välkomnar Hugos Husbilar välkomna som nya medlemmar hos Nuvab och hoppas få se Er som utställare på Jobb & Framtidsmässan den 14/3.