Vetlanda klättrar i Svenskt näringsliv

- Glädjande och kvitto på att det arbete som görs på många håll är starkt. Vår målsättning är att det goda klimatet och samverkan mellan kommun och företag ska utvecklas utterligare, säger Henrik Tvarnö, kommunalråd (S) Syftet med rankingen är att visa var i Sverige det är mest gynnsamt att starta och driva företag.

natverkande_1520.JPG

Magnus Claesson, nytillträdd chef för näringslivsbolaget Nuvab, gläds också åt klivet i rankingen:
– Vi har ett bra företagsklimat. Ett aktivt näringsliv tillsammans med att vi börjar få en attraktiv balans gällande mötesplatser, centrumhandel och de externa handelsområdena. Inom Nuvab uppfattar vi också kommunen som lyhörd och flexibel för de önskemål och behov näringslivet har.
Var ser du att Vetlanda – och Nuvab – bör lägga störst fokus framöver för att ytterligare stärka företagsklimatet?
– Vi måste fortsätta att fokusera på att förbättra samverkan mellan skola och näringsliv. Det är viktigt att elever har en god insyn i vad företagen i kommunen har har att erbjuda redan från grundskolan, för att sedan kunna göra sunda och medvetna val in till gymnasiet. Vi behöver även säkra att Vetlanda Lärcentrums kompetenser kommer näringslivet till nytta.
Vi ska fortsätta att skapa attraktiva kompetenshöjande utbildningar, och skapa nya mötesplatser för samverkan för våra medlemsföretag.
Att kompetenssäkra resursbehovet för framtiden i samverkan med bland andra Arbetsförmedlingen är också en nyckel till utveckling, avslutar Magnus Claesson.
Kommunal service, tillämpning av lagar och regler samt skolans och tjänstemännens attityder är områden där Vetlanda ligger bäst till.
Områden som drar ner är tillgång till väg-, tåg- och flygförbindelser. Även tillgång till egen kompetens är ett tufft område.Svenskt Näringslivs ranking har genomförts sedan 2001 och i den senaste rankingen deltog mer än 30 000 företag. Företagsklimatet i Småland ligger generellt högt och Vetlanda finns på plats 56 av 290.Texten skriven av Rikard Lehmann