Välkommen Canola som ny medlem i Nuvab

Vi hälsar Canola varmt välkommen som ny medlem i Nuvab. Canola AB är ett familjeägt investmentbolag som investerar långsiktigt i onoterade och börsnoterade företag.

IMG_9103.JPG (1)

Huvuddelen av Canolas nyinvesteringar sker i onoterade ägarledda företag. Genom aktivt styrelse arbete och konsultinsatser är målsättningen att skapa tillväxt med lönsamhet.

Visionen är att skapa en portfölj med långsiktiga investeringar i bolag med stark marknadsposition, god lönsamhet och starka kassaflöden.

Läs mer på  http://www.canola.se/