Välbesökt styrelsecafé

OBOS Joakim Henriksson och Stefan Carlsson informerade om verksamheten och styrelsearbetet i OBOS med dotterbolag.

StyrelseAkademien arrangerade Styrelsecafé på OBOS tillsammans med Nuvab.

Även Nuvab fick tillfälle att presentera sin verksamhet för besökarna.