Tillsammans med näringslivet mot brott och otrygghet

Minskad brottslighet och ökad trygghet är en av de mest prioriterade frågorna för merparterna av Sveriges kommuner. Brottsligheten försämrar inte bara tryggheten och livskvaliteten för kommuninvånarna, det innebär även stora ekonomiska konsekvenser för lokala företagare. Läs guiden "Tillsammans med näringslivet mot brott och otrygghet" framtagen av Svenskt Näringsliv, BRÅ, Polisen och Länsstyrelserna i Sverige.

Tillsammans med näringslivet mot brott och otrygghet.png

 

 

Samverkan och ett kunskapsbaserat arbetssätt utgör grunden i lokalt brottsförebyggande arbete. Genom att inkludera näringslivet får det brottsförebyggande arbetet en starkare förankring, chans till större genomslag och en ökad förändringseffekt. Det lokala näringslivet har således en viktig roll att spela i det brottsförebyggande arbetet. Denna nya guide innehåller goda råd, konkreta verktyg och inspirerande exempel för hur näringslivets inkludering i det brottsförebyggande arbetet kan fungera i praktiken. Syftet med guiden är att ge inspiration för samverkan med och bland näringslivet i brottsförebyggande arbete.

Läs guiden här:

Guide - Tillsammans med näringslivet mot brott och otrygghet

*Guiden är ett komplement till Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete, som togs fram av SKR, Brå och Polisen 2020.