Thureda Gruppen AB och Östra Härads Fastighes AB är nya medlemmar i Nuvab

Vi välkomnar två nya medlemsföretag till Nuvab, Thureda Gruppen AB med Elisabeth & Håkan Thureson samt Östra Härad Fastighes AB med Jakob & Therese Thureson.

fam. Thuresson bild.jpg

Thureda Gruppens verksamhet inriktar sig på förvaltning och investeringar i noterade och onoterade bolag.
Östra Härad Fastighes AB förvaltar och investerar i fastigheter.