Teknikskiftet till en modernare telekominfrastruktur närmar sig

Sveriges telekominfrastruktur inför en omfattande uppgradering då 2G- och 3G-näten, samtidigt som kopparnäten, fasas ut till förmån för moderna 4G-, 5G- och fibernät.

Teknikskiftet till en modernare telekominfrastruktur närmar sig

Teknikskiftet innebär många fördelar, främst i form av högre datahastigheter och en säkrare och mer robust infrastruktur. De nya näten är dessutom mer energieffektiva och kommer att ha samma eller bättre täckning än de gamla. Samtidigt kommer  en rad tekniska enheter som är beroende av de gamla mobilnäten behöva bytas ut.
Innan kopparnätet stängs måste telefoni, datatjänster och punkt-till-punkt tjänster inventeras och modifieras för att fungera på annat sätt.

Nedkopplingen av kopparnätet flyttar nu in i tätorterna och det finns säkert flera gamla koppar och 2G/3G lösningar som rullar utan att det sker någon reaktion på att de slocknar inom snar framtid.  

Vetlanda kommun vill göra företagen uppmärksamma på förändringen så att man inte hamnar i tidsnöd när plötsligt kopparnätet tas ur drift eller 2G och 3G anslutningen till någon drifttjänst i verksamheten eller fastigheten försvinner.

Läs gärna mer på Telias hemsida om framtidens nät där man presenterar tidplan för avveckling av kopparnätet: https://www.telia.se/privat/om/framtidensnat

Vid frågor kontakta bredbandsamordnare vid Vetlanda kommun.