Nuvab och Vetlanda Lärcentrum i ökad samverkan!

Nuvab och Vetlanda Lärcentrum i ökad samverkan!

Nuvab och Vetlanda Lärcentrum jobbar båda med ett tydligt mål: Att skapa möjlighet till kompetensutveckling. Det ska finnas möjlighet att vidareutbilda sig, både i form av kortare kurser som sträcker sig över några timmar till ett par dagar, men även genom längre kurser som sträcker sig över en hel termin och som ger högskolepoäng.

Nu fördjupar Nuvab och Vetlanda Lärcentrum vår samverkan ytterligare genom att tillsammans med hi:tech driva projektet Ökad attraktion - Utbildningar.

I detta projekt ska vi bland annat undersöka vilka behov av kurser/utbildningar som finns och på vilket sätt de ska bedrivas för att vara attraktiva.  Vi kommer bland annat genomföra enkäter och intervjuer med anställda och företagare samt besöka liknande projekt för att hitta goda exempel och nya samverkansformer.

Målet med projektet är bland annat att skapa en plattform med information om vilka utbildningar som erbjuds och fylla samtliga utbildningsplatser. Vi samverkar även i projektet för att skapa informationstillfällen där vi sprider en positiv attityd till kompetensutveckling.

 Läs mer om projektet Ökad attraktion - Utbildningar