HR Strateg nya medlemmar i Nuvab

Vi hälsar HR-Strateg välkomna som nya medlemmar i Nuvab.

HR Strateg.JPG

HR-STRATEG erbjuder företag och organisationer konsultinsatser utifrån ett brett och heltäckande HR perspektiv.
- Våra insatser bidrar till att stärka arbetsgivarens attraktionskraft vilket leder till ökat engagemang och därmed ökad lönsamhet, informerar Petra Larsson.