Frukostmöte: Möjligheter med Leader Linné

På frukostmötet den 25 augusti informerade Annika Nilsson om de många möjligheter som finns inom Leader Linné. Leader Linné handhar och fördelar EU-medel för att stärka landsbygden.

frukostmoten_1274.JPG

Orter som har mindre än 20 000 invånare kan söka medel, och dit räknas även Vetlanda tätort.
Det är 8 kommuner som ingår i Leader Linné; Alvesta, Ljungby, Markaryd, Sävsjö, Vetlanda, Värnamo, Växjö och Älmhult. Kontoret ligger i Alvesta.

Projekttiden pågår till 2020 och då ska 39 miljoner fördelas ut på bra projekt.
Det är styrelsen som beslutar om vilka projekt som ska få EU-medel.

Det som prioriteras är projekt som har nytt tänk. samarbeten, utveckling av befintliga företag, likaså kompetensutveckling, det kan också vara mötesplatser, nya energiformer. Det som är riktigt intressant är att styrelsen vill släppa fram helt nya områden i sina beslut om fördelning av EU-medel.
I styrelsen kallar de kategorin för; "öppet för de okända".
Annika förklarar det med att det ska finnas möjlighet för helt nya samarbetsformer, tjänster och produkter, och annorlunda grepp till lösningar, att söka medel från oss. Det är kanske är något som vi ännu aldrig hört talas om,
sådant uppmuntrar vi gärna.

Annika Nilsson berättar att samarbetsprojekt med andra länder ses som positivt.
Turismbranschen har alltid varit aktiva till att söka medel och önskar fler branscher följer efter.
Styrelsen, som beslutar om vilka projekt som ska beviljas, har en bred kompetens både från näringslivet, det offentliga och föreningslivet.
Hon uppmanar de som har ideéer att gärna kontakta Leader Linné.
Mer information finns naturligtvis på deras hemsida: www.leaderlinne.se
Ansökningar görs enkelt och lätt på deras hemsida.