Framgångsfaktorer bakom ett lyckat företagsklimat

Vetlanda kommun har ett bra företagsklimat. Kommunen är placerade över det nationella genomsnittet i Svenskt Näringslivs årliga ranking av lokalt företagsklimat. Men, vad är framgångsfaktorn bakom ett gott företagsklimat?

_42A1402_PORTRÄTT.jpg

Nuvabs näringslivskoordinator Rebecca Ewens, har tidigare under sina studier granskat framgångsfaktorerna bakom ett lyckat företagsklimat.

”En viktig aspekt som görs synlig i rapporten är hur stor vikt kommunerna lägger på ömsesidig förståelse”, säger Rebecca Ewens.

Företagsklimatet handlar om samspelet mellan kommun och näringsliv, en viktig del i detta är kommunernas sätt att agera myndighetsutövare.  Som del av sin praktik på Svenskt Näringsliv tittade Rebecca, under hösten 2020, lite närmare på de kommuner som kom topp tre i Svenskt Näringslivs ranking av lokalt företagsklimat i Jönköpings län 2020: Habo, Tranås och Gnosjö kommun. Genom intervjuer med kommundirektörerna i de tre kommunerna gjordes vissa framgångsfaktorer synliga. Detta har sin tur landat i en rapport.

Samtliga kommuner lyfter fram flera exempel för hur de arbetar med myndighetsutövning. En viktig aspekt som görs tydlig i rapporten är hur stor vikt kommunerna lägger på ömsesidig förståelse. Att inom den kommunala verksamheten ha ett större näringslivsperspektiv samtidigt som kommunerna arbetar med att öka förståelsen hos företagen om vad den kommunala verksamheten får och inte får göra.

Är du nyfiken på framgångsfaktorerna bakom ett gott företagsklimat? Läs då rapporten ”Myndighetsutövning påverkar företagsklimatet”.

"Med rapporten vill jag sprida goda exempel på hur kommuner kan arbeta för att förbättra det lokala företagsklimatet", avslutar Rebecca Ewens.

Fullständig rapport kan läsas här: 
Myndighetsutövning påverkar företagsklimatet