Befolkningen ökar i kommunen

Under det första halvåret ökade befolkningen i kommunen med 147 personer. Detta är den näst högsta siffran de senaste 12 åren. Befolkningen är nu uppe i 27 768 personer.

Befolkningen ökar i kommunen

Hittills i år har 77 personer invandrat till kommunen. Antalet inflyttningar totalt är under det första halvåret 600 personer och ligger på ungefär samma nivå som förra året. Ett steg i rätt riktning mot kommunfullmäktiges mål om en befolkning på 30 000 personer år 2030. Men kanske inte tillräckligt?

– Vi kan alla bidra till att uppfylla detta mål. Detta genom att på olika sätt stärka kommunens attraktivitet med att till exempel ge invånare och besökare en så bra service som möjligt. Men för att kunna nå detta mål krävs dock att fler flyttar hit än vad som flyttar härifrån. De senaste fem åren har folkökningen i snitt legat på 62 personer per år och det behöver komma upp i 260 personer per år för att nå målet, säger Maria Gromer, utvecklingsstrateg på Vetlanda kommun.

Även om årets ökning inte riktigt når 260 personer är det ändå en ökning. Vilka det är som flyttar hit säger Maria kan bero på pandemin.

– Vi kan se att allt fler väljer att flytta till kommunen från andra delar i landet än vad som har skett tidigare. Det kan vara en tendens som håller i sig från pandemiåren då fler fick möjlighet att kunna arbeta på distans vilket fick till följd att man ville kunna bo i större bostäder till rimliga priser, säger hon.

Att sätta upp ett mål är en sak men det gäller också att skapa förutsättningar för att kunna hantera en befolkningsökning i denna skala.

– Kommunen håller på att fram en ny översiktsplan där befolkningsmålet med 30 000 invånare år 2030 är en utgångspunkt. Detta innebär att planeringsförutsättningarna ska redovisas med bland annat ett bostadsförsörjningsprogram som sträcker sig fram till år 2030, avslutar Maria.

 

Källa: Vetlanda Kommun