Kvinnor Leder

Kvinnor Leder är lokala nätverk som startas upp i hela Jönköpings län. Tillsammans skapar vi en kreativ mötesplats för utveckling, erfarenhetsutbyte och möjlighet att växa både som företagsledare och i ditt företag.

I nätverket erbjuder vi bland annat affärsutveckling, strategi, inspiration och samverkan där du som företagare och ledare får växa.

Nätverket utgår från det lokala perspektivet och samverkar i aktuella aktiviteter över kommungränserna.