HRnätverk

HRnätverk

Personal/ HRnätverket behandlar alla typer av personalfrågor, erfarenhetsutbyte, initierar tematräffar och aktiviteter.

Om nätverket

HR nätverket har temat rekrytering och personal. Här är ett axplock av olika aktiviteter som nätverket haft genom åren: Besök hos MP Bolagen med temat riskanalyser/bedömningar, fått information om hur antidepressiva medel påverkar koncentrationsförmågan hos anställd personal genom föreläsning på Nuvab, besökt Ramkvilla för föreläsning om arbetsrätt och sociala medier, med mera.

Nästa träff

Datum och program kommer inom kort.

Tidigare träffar

Onsdagen den 28 februari 2018, kl. 14.00-16.00 träffades nätverket i utbildningshuset Eldsjälen.
De fick information av Gotahälsans verksamhetschef Kristian Nylander som också är specialistsjuksköterska, och Annelie Hjelte deras kund och marknadsansvarig.

Morgan Miledal, från Höglandets Räddningstjänstförbund informerade om deras två dagars utbildning – Första hjälpen till psykisk hälsa.

 

Onsdagen den 1 november, besökte nätverket Totalförsvarets ammunition- och minröjningscentrum (SWEDEC) i Eksjö. Det blev en mycket intressant eftermiddag då Fredrik Zetterberg, chef för SWEDEC och Frida Berglund, deras HR-chef informerade och berättade om deras verksamhet, försvaret och hur de jobbar med HR frågor.

Vi fick också ett möte med Ralf Lilja från Sport Competence Sweden, som presenterade deras koncept Friskvårdspaketet Flex.

  

Nätverket träffades den 5 september.

Det blev ett mycket bra möte när Nuvabs HR-nätverk besökte Laszlo Palfi i stadshuset. Laszlo berättade om den nya personalpolicyn för Vetlanda kommun. Imponerade arbete!

Torsdagen den 6 april träffades personalnätverket på Nuvabs kontor. På träffen fanns Håkan Unbeck från Glimstedts Advokatbyrå och informerade om nya regler för PuL som träder i kraft i juni 2018 - vad bör man som arbetsgivare tänka på - och delade med sig om mycket annat som kan hända bli rättsfall mellan arbetsgivare och anställd.

Personalnätverket har under 2016 träffats vid ett tillfälle. Då var man inbjuden till Info-Center där kommunikationschefen, Rikard Lehmann berättade om rekrytering via sociala medier och gav framgångsrika exempel.

Bild från tidigare träff.

Bild från tidigare träff.

Personalnätverket består av följande deltagare: 

  • Ingela Martinsson, Inwido produktion AB
  • Torbjörn Hägg, MP bolagen Industri AB
  • Veronica Löfgren, Metsä Tissue AB
  • Laszlo Palfi, Vetlanda kommun
  • Mikael Hahn, Ekenäs Mekaniska AB
  • Leif Sönnichsen, Sapa Profiler AB
  • Pär Fredriksson, Beslag & Metall
  • Emma Ingelow, Evobus
  • Tove Frisk, Inwido produktion AB

Vill du veta mer om nätverket eller delta? Kontakta Nuvab eller någon av nätverkets deltagare.