HRnätverk

HRnätverk

Personal/ HRnätverket behandlar alla typer av personalfrågor, erfarenhetsutbyte, initierar tematräffar och aktiviteter.

Om nätverket

HR nätverket har temat rekrytering och personal. Här är ett axplock av olika aktiviteter som nätverket haft genom åren: Besök hos MP Bolagen med temat riskanalyser/bedömningar, fått information om hur antidepressiva medel påverkar koncentrationsförmågan hos anställd personal genom föreläsning på Nuvab, besökt Ramkvilla för föreläsning om arbetsrätt och sociala medier, med mera.

Nästa träff:

 

Torsdagen den 29 november, resa till Mälardalens Tekniska Gymnasium och företagsbesök på Scania i Södertälje.

Mer information om denna resa hittar ni HÄR

 

Tidigare träffar

Onsdagen den 26 september var HR-nätverket välkomna till JSC i Nässjö.

 

Sofie Kalén berättade om JSC, om framgångsrik arbetsmiljö och hur företaget jobbar med personalfrågor.
En inblick i Det Nya Arbetslivet som handlar om den förändrade livsstilen där tekniken är en möjliggörare för helt nya arbetssätt.

 

Tisdagen den 19 juni träffades HR nätverket över en lunch samtidigt som vi planerade för höstens kommande träffar.
Gruppen hade många intressanta förslag på föredrag och besök inför kommande träffar.
Här nedan hittar ni anteckningar från träffen:

Nuvabs HR nätverk träffades den 19/6–18 för att diskutera hur vi på bästa sätt nätverkar och förstärker vår utveckling i personalfrågor genom samverkan.

Lunchmötet avsåg att planera upp de områden som känns aktuella att belysa under höstens nätverksträffar. 

Ämnen för hösten:
- Rehab och Sjukfrånvaro
- Trivsel och värdegrunder
- Mångfald och jämställdhetsfrågor
- Rekrytering genom tandemrekrytering
- CV bank till näringslivet

Förslag på en eventuell gemensam text och struktur till tandemrekrytering diskuterades. Vi behöver skapa en samverkan och en aktiv grupp runt denna typ av rekrytering för att möjliggöra tandem vid rekrytering. Detta är en diskussion som bör diskuteras vid en nätverksträff under hösten.

Förslag på aktiviteter och föreläsare under hösten:
-Eva Skogeryd, HR Manager på IKEA Torsvik. Hon har framgångsrikt arbetat med mångfald och jämställdhet. Årets unga ledande kvinna i Jönköpings län 2016.

-Johan Palmberg, Affärsstödschef hos Obos/Smålandsvillan, hur företaget tagit kraftfulla initiativ kring personalrekrytering och integration.

-JSC IT-Partner, ett innovativt och spännande företag.

-Mälardalens Tekniska Gymnasium och ev. ett besök på Scania.

Onsdagen den 28 februari 2018, kl. 14.00-16.00 träffades nätverket i utbildningshuset Eldsjälen.
De fick information av Gotahälsans verksamhetschef Kristian Nylander som också är specialistsjuksköterska, och Annelie Hjelte deras kund och marknadsansvarig.

Morgan Miledal, från Höglandets Räddningstjänstförbund informerade om deras två dagars utbildning – Första hjälpen till psykisk hälsa.

 

Onsdagen den 1 november, besökte nätverket Totalförsvarets ammunition- och minröjningscentrum (SWEDEC) i Eksjö. Det blev en mycket intressant eftermiddag då Fredrik Zetterberg, chef för SWEDEC och Frida Berglund, deras HR-chef informerade och berättade om deras verksamhet, försvaret och hur de jobbar med HR frågor.

Vi fick också ett möte med Ralf Lilja från Sport Competence Sweden, som presenterade deras koncept Friskvårdspaketet Flex.

  

Nätverket träffades den 5 september.

Det blev ett mycket bra möte när Nuvabs HR-nätverk besökte Laszlo Palfi i stadshuset. Laszlo berättade om den nya personalpolicyn för Vetlanda kommun. Imponerade arbete!

Torsdagen den 6 april träffades personalnätverket på Nuvabs kontor. På träffen fanns Håkan Unbeck från Glimstedts Advokatbyrå och informerade om nya regler för PuL som träder i kraft i juni 2018 - vad bör man som arbetsgivare tänka på - och delade med sig om mycket annat som kan hända bli rättsfall mellan arbetsgivare och anställd.

Personalnätverket har under 2016 träffats vid ett tillfälle. Då var man inbjuden till Info-Center där kommunikationschefen, Rikard Lehmann berättade om rekrytering via sociala medier och gav framgångsrika exempel.

Bild från tidigare träff.

Bild från tidigare träff.

Personalnätverket består av följande deltagare: 

  • Susanne Hedberg, Njudung Energi
  • Evelina Johansson, OBOS
  • Åsa Olausson, OBOS
  • Jessica Martinsson, Trivselhus
  • Torbjörn Hägg, MP bolagen Industri
  • Veronica Löfgren, Metsä Tissue
  • Laszlo Palfi, Vetlanda kommun
  • Mikael Hahn, Ekenäs Mekaniska
  • Elisabeth Sohlbjörk, Hydro
  • Åsa Kulas, Hydro
  • Ted Sörmander, Beslag & Metall
  • Emma Ingelow, Nuvab
  • Tove Frisk, Inwido produktion

Vill du veta mer om nätverket eller delta? Kontakta Nuvab eller någon av nätverkets deltagare.