Ägarskifte

Ägarskifte

Under senare år har det gjorts ett antal undersökningar där man konstaterar att vi riskerar nedläggning av ett stort antal företag på grund av kommande ägarskifte.

I en studie av ägande och ägarskiften i Jönköpings län framkom att ungefär 60 procent av länets alla företag (privatägda företag med mer än 4 anställda, totalt ca 2 000 företag) skulle skifta både ägande och ledning under den närmaste 10-årsperioden.

Organisationen Företagarna gjorde förra året en utredning där man konstaterade följande:
- Var fjärde företagare med 2-49 anställda vill dra sig tillbaka inom fem år.
- Fyra av tio har inte planerat för framtida ägarskifte.
- Var tredje företagare är 55-74 år.
- Drygt 100 000 småföretagare vill sälja sitt bolag inom tio år.

Tillväxtverket betonar vikten av att inte vänta för länge med att planera för vad man vill göra med sitt företag. Verket menar att det tar minst ett år, helst fem år, för att genomföra ett ägarskifte/en försäljning.

Vi på Nuvab vill självklart engagera oss i den här viktiga frågan. Nyligen köpte vi in adressuppgifter på alla företagare och/eller styrelseledamöter som är födda 1952 eller tidigare. Totalt fick vi uppgifter om drygt 850 företag i Vetlanda kommun.
De som finns med på adresslistan har fått en skrivelse från oss där vi erbjuder oss att informera mer i dessa frågor.

Vi kan hjälpa till med att sprida den information om ägarskifte/generationsskifte som vi får del av. Vi kan dessutom förmedla kontakter med presumtiva köpare — till de som önskar det.
Vi får en del förfrågningar från både nyföretagare och etablerade företagare om möjligheten att förvärva ett företag. Vi skulle kunna förmedla dessa uppgifter om du är intresserad.

Exakt vad vi kan hjälpa till med får bli en senare fråga. Har du egna förslag eller synpunkter tar vi tacksamt emot dem. Vi kommer också att ha kontakt med banker och revisionsbyråer för att höra deras synpunkter. Det första steget, om du vill ha mer information från oss, är att du meddelar oss din e-postadress eller på annat sätt visar din vilja av att få mer information från oss. Självklart kommer alla dina uppgifter att hanteras konfidentiellt.