WSA - Om Allmän avtalsrätt och Leverantörsavtal i tillverkningsindustrin

Tillsammans med Wesslau och Söderqvist advokatbyrå bjuder Nuvab in till en förmiddag där du får handfasta tips gällande Allmän avtalsrätt och ta del av de väsentligaste bestämmelserna för Leverantörsavtal i tillverkningsindustrin.

WSA - Om Allmän avtalsrätt och Leverantörsavtal i tillverkningsindustrin

Välkomna till en förmiddag med Wesslau och Söderqvist advokatbyrå (WSA). 

Julia Svensson, advokat och Clara Herbertsson, jurist på WSA bjuder det lokala näringslivet på tips och bestämmelser i Allmän avtalsrätt och Leverantörsavtal.

Program:

Kl. 10.00 - Allmän avtalsrätt
- Att ha välformulerade, tydliga och genomtänka avtal på plats är en viktig faktor när affärer görs och överenskommelser träffas, men också för att förebygga risker, tvister och andra oväntade överraskningar. Det är som regel både billigare och tidsbesparande att ta fram ett skriftligt väl genomarbetat avtal i förväg istället för att försöka reparera och reda ut frågetecken och meningsskiljaktigheter mellan parterna i efterhand. Vi går under detta pass igenom konkreta och handfasta tips inför avtalsingåendet, skrivningar som är extra viktigt att vara uppmärksam på men också en kortare genomgång av grundläggande avtalstolkningsprinciper som kan användas som ledning om parter är oense kring hur avtalet ska tolkas.

Kl. 11.00 - Leverantörsavtal i tillverkningsindustrin
- För SME-företag i tillverkningsindustrin innebär kundavtal ofta omfattande och ensidiga åtagande, inte sällan innehållande fasta priser med långa uppsägningstider och ett obegränsat skadeståndsansvar. De senaste årens händelser med pandemi, komponentbrist och ökade priser för insatsvaror har för många leverantörer inneburit utmaningar. Vi går igenom de mest väsentliga bestämmelserna i ett leverantörsavtal och hur man som leverantör kan hantera dessa risker samt hur WSA kan hjälpa till med granskning och förhandling av era kundavtal.

Kl. 12.00 - Avslut med gemensam lunch


När:
Tisdagen den 17 oktober kl. 10.00-12.00
Var: Ädelfors folkhögskola, Holsbybrunn
Anmälan: i länken nedan, senast den 13 oktober

Träffen är kostnadsfri för Nuvabs medlemmar. Icke medlemmar debiteras 300kr per person.

Julia Svensson, WSA            Clara Herbertsson, WSA

Varmt välkomna!

Anmäl dig i länken:

T.ex. specialkost