Workshop - den nya dataskyddsförordningen GDPR!

Det går snabbt till den 25 maj 2018. Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) närmar sig!

Workshop - den nya dataskyddsförordningen GDPR!

EU:s nya dataskyddsförordning börjar tillämpas den 25 maj 2018 och ersätter Personuppgiftslagen (PuL). Den omfattande förordningen påverkar förutsättningarna för i stort sett all behandling av personuppgifter och berör de allra flesta företag, stora som små. Den nya dataskydds­förordningen kommer att utgöra den största förändringen för företag vad gäller hantering av personuppgifter och dataskydd sedan PuL infördes. Det är nu dags att sätta sig in i vad förordningen innebär och att ta ställning till vilka åtgärder som måste vidtas före maj 2018.

Det första steget i ett GDPR-projekt är att beslutsfattare och ansvariga för hantering av personuppgifter inom företaget har relevant och korrekt information om GDPR. Under seminariet genomförs en workshop med en allmän orientering och utbildning om GDPR med en genomgång av det övergripande regelverket idag samt nyheterna i GDPR. Därefter genomförs en översiktlig inventering vid workshopen för att få en uppfattning om företagets nuvarande hantering av personuppgifter samt orientering av vilka tekniska system som används för hantering av personuppgifter. Identifiering av verksamhetens behov, prioriteringar och riskområden. Workshopen blir ett avstamp till det fortsatta arbetet med GDPR-frågorna.

Ur agendan:

  • Skärpta sanktioner

  • Ökade krav på information till den registrerade

  • Skärpta krav på samtyckets form

  • Rätten att bli glömd" samt krav på "dataportabilitet"

  • Nya skyldigheter att rapportera integritetsintrång

  • Vad innebär det att den s.k. missbruksregeln som berör personuppgifter i exempelvis e-post och word-filer försvinner?

Kursledare: Håkan Unbeck och Maria Karlsson från Glimstedts Advokatbyrå

När: Tisdagen den 10 april, kl. 9.00-12.00
Var: Nuvabs kontor, Älggatan 2B
Pris: 1000 kr per person (för Nuvabs medlemmar) icke medlemmar 1350 kr per person.
Anmälan: info@nuvab.se eller på telefon 0383-594 92 senast den 29 mars.

Varmt välkomna!