Vilka möjligheter finns för att utvecklas inom Vetlanda kommun?

Torsdagen den 6 maj kl. 8.00-9.00 får vi veta mer om vilka möjligheter som finns att utvecklas i Vetlanda kommun. Tag denna möjlighet att digitalt möta de kommunala representanterna som arbetar inom detta område!

Vilka möjligheter finns för att utvecklas inom Vetlanda kommun?

Vetlanda kommuns mark- och exploateringschef Pär-Olof Högstedt och planchef Jan-Åke Johansson informerar om möjlighet till exploatering av ny mark i Vetlanda.
Hur fungerar den kommunala planeringen och hur ser processen ut? Vad är på gång inom detta område och inom vilka tider kommer det ske? Tid finns till frågestund.

När: Torsdagen den 6 maj klockan 8.00-9.00
Var: Digitalt via Teams (länk skickas till samtliga deltagare onsdagen den 5 maj)
Anmälan: info@nuvab.se senast den 3 maj.