Vilka är de 10 vanligaste juridiska problemen som en företagare hamnar i!?

Välkomna till frukostmöte med Företagarnas jurist Christoffer Lewinowitz.

Vilka är de 10 vanligaste juridiska problemen som en företagare hamnar i!?

Det handlar om allt från arbetsrätt, köp-och avtalsrätt till försäkringsavtal.
De allra flesta företagare arbetar inte proaktivt med juridiska risker utan reaktivt när skadan redan ägt rum.
Vid denna träff ger juristen Christoffer Lewinowitz er en möjlighet att öppna ögonen för ett mer proaktivt synsätt på att begränsa tvister och ekonomiskt bortfall i din verksamhet.

Var: Östanå Wärdshus
När: 10 september 2020 klockan 07:30-09:00.
Vi bjuder på frukost 07:30-08:00, sedan följer föreläsningen. 

Anmälan till info@nuvab.se senast den 4 september.

Vi ses i friska och kloka möten, där alla har ett eget ansvar.
Lokalerna på Östanå Värdshus är rymliga och det finns gott om svängrum.

Varmt välkomna!

 

I samarbete med